Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството ще приеме списък на иновативните училища

Служебното правителство ще проведе заседание от 10 ч., съобщиха от пресцентъра на кабинета. В предварителния дневен ред има 18 точки. 

Ще се приеме списък на иновативните училища в България за учебната 2021/2022 година Вносител е министърът на образованието и науката.

Министрите ще обсъдат и допълнителни трансфери по бюджетите на общините -  за закупуване на познавателни книжки по всички направления за децата, записани във втора възрастова група в общинските детски градини.

Правителството ще вземе решение за определяне ва „ГЪЛИВЕЪР“ ЕООД за въздушен превозвач, който да оперира по международната въздушна линия СОФИЯ - НЮ ДЕЛХИ - СОФИЯ, договорена съгласно Спогодбата между правителството на България и правителството на Индия за въздушни съобщения, подписана на 16 юни 1992 г. в Ню Делхи, изменена с Меморандум за разбирателство, подписан на 29 март 2016 г. в Ню Делхи. Документа внася  министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В дневния ред е и постановление за изменение и допълнение на ПМС№ 175 от 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенния разпоредител с бюджет в Министерството на отбраната, внесено от министъра на отбраната. 

Кабинетът ще вземе решение за обявяване на имот - частна държавна собственост, за имот - публична държавна собственост. Восител е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Правителството ще разгледа проект на постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с ПМС № 55 от 2019 година, внесен от министъра на здравеопазването.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във