Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството ще предложи кандидати за директор и заместник-директор в Черноморската банка за търговия и развитие

Редовното заседание на Министерския съвет ще се проведе чрез видеовръзка, съобщиха от правителствения пресцентър. В предварителния дневен ред има девет точки.

Правителството ще вземе решение за изменение на РМС №909 от 2009 г. за определяне на управител и заместник-управител за Република България и предлагане на кандидатури за директор и заместник-директор за страната ни в Черноморската банка за търговия и развитие. Вносител е министърът на финансите. 

Черноморската банка за търговия и развитие е международна финансова институция на страните-участнички в Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС). Основана е от Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна, с цел да подпомага икономическото развитие на страните от региона. 

България е със статут на страна учредителка на ЧБТР и активен акционер. Дяловото й участие в уставния капитал на банката е в размер на 13.6% или 270 000 акции. Страната е представена в управителните органи с управител и заместник-управител в съвета на управителите и директор и заместник-директор в съвета на директорите.

В България, ЧБТР приоритетно финансира експортно ориентирани дейности, както и инфраструктурни и енергийни проекти. Банката се стреми да разширява финансовата си дейност у нас по линия на малките и средни предприятия и селскостопанския сектор.

От декември 2028 г. бившият транспортен министър Ивайло Московски е вицепрезидент „Операции“ на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР). 

 

Правителството ще обсъди предложените от министъра на регионалното развитие и благоустройството изменение и допълнение на РМС 236 от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища. 

На заседанието ще се разгледа доклад за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2020 г., който е внесен от министъра на финансите.

В дневния ред е проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието. Вносител е министърът на образованието и науката.

Правителството ще обсъди предложението за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 година, което е внесено от заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи.

По предложение на министъра на здравеопазването ще бъде изменена и допълнена Наледбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС №293 от 2011 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във