Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ПЛАЩА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЗАЕТОСТТА

Няколко програми за трудова заетост и социална интеграция на безработни ще бъдат финансирани изцяло със средства от българското правителство, реши на своето заседание в четвъртък Министерският съвет. Държавният бюджет ще отпусне през 2001 г. 75 млн. лв. за програми, осигуряващи работа на над 55 хил. безработни българи. За първи път се набляга на проекти за постоянно, а не за временно наемане на хора без работа.
Двадесет и два областни центъра са готови със своите краткосрочни и средносрочни регионални програми за трудова заетост, съобщиха от Министерството на труда и социалните политика (МТСП). Най-значителният проект на правителството, чиято цел е да стимулира дребните предприемачи да наемат безработни, ще бъде Красива България 3. Първите два проекта Красива България бяха реализирани със средства на Европейския съюз.
Двадесет малки туристически градчета ще бъдат подкрепени не само в реставрацията на сградния фонд и местните забележителности, но и в модернизацията на пътната инфраструктура до тях, предвижда проектът Красива България 3. Така ще се увеличи и потокът на туристи към страната ни.
Друга програма на МТСП е за подкрепа на предприемачеството - JOBS. По нея в 21 малки общини са създадени агробизнесцентрове и инкубатори. Те ще обучават хората как да изготвят перфектни бизнеспланове за финансиране на земеделски проекти от европейската програма САПАРД.
Четири хиляди българи се подпомагат от друга специална инициатива на социалното министерство - за ликвидиране на последиците от структурната реформа. Специално за град Перник, с помощта на европейски организации, са осигурени 1 200 000 евро, с които ще се подпомагат хората, засегнати от преструктурирането на стоманодобивната промишленост. Става дума главно за съкратени работници от Стомана и свързаните с нея производства. В социалното министерство са представени над 80 проекта на неправителствени организации, кандидатстващи за подпомагане на регионалната заетост.
Създаването на работни места, чрез изграждане на инфраструктурни проекти, е друга основна програма на МТСП. Тя започва с подкрепата на Фонда за регионални инициативи през 1998 г. и отначало е финансирана със заем от Световната банка и с безвъзмездна помощ от американското правителство. В момента обаче издръжката на програмата се поема изцяло от българското правителство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във