Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството ще одобри Стратегия за дейността на ББР до 2023 година

Министерският съвет ще заседава от 10 часа, съобщиха от пресцентъра на правителството. В  предварителния дневен ред има 21 точки. 

Правителството ще одобри Стратегия за дейността на Българската банка за развитие 2021 - 2023 г., която е внесена от министъра на икономиката.

Министрите ще одобрят допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2021 година. Вносител е министърът на финансите.

В дневния ред на заседанието е решение за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с РМС № 545 от 2004 година. Вносител е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Правителството ще обсъди проект на разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата на от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала. Вносител е министърът на финансите.

В дневния ред е и проект на решение за обявяване на имоти - частна държавна собственост, за имоти - публична държавна собственост, и за безвъзмездното им предоставяне за управление на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" за изграждането на национален обект „Модернизация на жп линия  София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември" за проект „Модрнизация на жп участък  Костенец - Септември". Вносители са министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Правителството ще вземе решение за безвъзмездно предоставяне за управлении на имоти - публична държавна собственост, на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДЪРЖАВНА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ". Вносител е  министърът на икономиката.

В дневния ред е и откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плажове - „БУНИТЕ 2 - ЗАПАД" и „БУНИ­ТЕ 2 - ИЗТОК", Община Варна, и за част от морски плаж „УСТИЕ НА РЕКА ВЕЛЕКА", Община Царево, Област Бургас.  Вносител е заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма.

Министрите ще вземат решение и за прекратяване на открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж  „КЪМПИНГ ЮГ", Община Царево, Област Бургас. Внаосител е заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма.

Правителството ще обсъди проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, прета с ПМС  № 31 от 2003 година. Вносител е министърът на икономиката.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във