Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството ще одобри промени в Закона за защита на конкуренцията

Правителството ще проведе редовното си заседание чрез видеоконферентна връзка, съобщиха от пресслужбата на кабинета. В дневния му ред са включени 23 точки.

Министрите ще одобрят проект на Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на България до 2032 г., внесена от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.

Ще бъдат одобрени и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната през 2021 година. 

В дневния ред е и проект на решение за извенение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 година. Вносител е министърът на образованието и науката.

Министерският съвет ще проект на протокол междуправителството на България и правителството на Сърбия за прилагане на споразумението между Европейската общност и Сърбия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица. Вносител е министърът на вътрешните работи.

Правителството ще одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, внесен от министъра на икономиката.

Министрите ще обсъдят проект на постановление за приемане на Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи. Вносител е министърът на финансите.

Правителството ще приеме проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателните съоръжения, приета с ПМС № 199 от 2010 година, внесено от министъра на икономиката.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във