Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството ще обсъди Стратегия за управление на държавния дълг

Правителството ще има редовно заседание, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В предварителния дневен ред има 24 точки.

Правителството ще одобри Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2021 - 2023 година, внесена от министър на финансите.

В дневния ред е и проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС 129 от 2012 година,  Вносители на документа са заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи и министърът на културата.

Министерският съвет ще обсъди промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с ПМС 221 от 2007 г., внесени от министъра на икономиката.

Правителството ще одобри проект на изменение на ОП "Иновации и Конкурентоспосоност 2014-2020", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от държавния бюджет. Вносител е министърът на икономиката. 

Министърът на образованието и науката предлага изменение на ПМС 54 от 2017 г. за откриване на три института в структурата на УНСС.

През март 2017 г. правителството одобри предложението на министъра на образованието тогава проф. Николай Денков за откриване на три нови института в УНСС - по икономика и политики, по творчески индустрии и бизнес и по предприемачество. 

Дейността на научните институти е в съответствие с мерките, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в България в периода 2014-2020 и и в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

Facebook logo
Бъдете с нас и във