Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството ще обсъди промени в Закона за българските лични документи

Правителството ще проведе редовното си заседание от 10 часа, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В предварителния дневен ред са включени 18 точки. 

Министрите ще приемат план за 2020 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на България (2012 - 2030 г.). Документът е внесен от министъра на труда и социалната политика.

Правителството ще обсъди проект на решение за даване на съгласие за продажба чрез пряко договаряне на недвижими имоти - собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД - София, за придобиване на имоти - държавна собственост, от Национална компания "Железопътна инфраструктура" и за обявяване на имоти - частна държавна собственост, за имоти - публична държавна собственост. Вносител е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В дневния ред е и точката за одобряване на проект на Спогодба между България и Република Малта за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите с вносител министъра на финансите.

Министрите ще обсъдят и проект на закон за допълнение на Закона за българските лични документи, който е внесен от министъра на вътрешните работи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във