Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството ще обсъди проект на стратегическия документ "Цифрова трансформация на България за периода 2020 - 2030 г."

Правителството ще проведе редовното си заседание присъствено в сградата на Министерския съвет от 10 часа, съобщиха то пресцентъра на Министерския съвет. В предварителния дневен ред има 28 точки.

Министрите ще обсъдят проект на Национален стратегическия документ "Цифрова трансформация на България за периода 2020 - 2030 г.", внесен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Ще се вземе решение за възлагане на Агенцията за публичните предприятия и контрол изготвянето на анализ на създадените със специални закони на основание чл. 61, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност  - предимно търговска или предимно публични функции и политики. Документът е внесен от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика.

В дневния ред е и проект на постановление за приемане на правила за плаване по река Дунав, внесен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Министрите ще вземат решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект"Нов селскостопански надлез при гара Казичене за обект "Жп линия София - Пловдив", жп участък "София - Елин Пелин" по проект "Модернизация на жп линията София - Пловдив: Жп участъци София - Елин  Пелин и Елин Пелин - Септември", на територията на  Столична община, Област София. Вносител е министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите.

 Министерският съвет ще вземе решение за увеличаване капитала на "Агенция дипломатически имоти в страната" ЕООД - София, с непарична вноска. Документът се внася от заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи

 Министрите ще вземат решение за апортиране на имот - частна държавна собственост, в капитала на "Национална компания индустриални зони" ЕАД - София. То е внесено от министъра на икономиката.

В дневния ред е и проект на постановление за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС№ 4 от 2007 г., което е внесено от министъра на труда и социалната политика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във