Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството ще назначи членове на УС на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

Министерският съвет ще заседава чрез видеоконферентна връзка, съобщиха от пресцентъра на правителството. В предварителния дневен ред има 17 точки. 

Правителството ще обсъди промени в свое Решение № 416 от 2010 г. за назначаване на членове на управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, внесени от министъра на финансите.

В дневния ред е и проект на постонавление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с ПМС № 242 от 2007 г. Вносител е министърът на здравеопазването.

Министрите ще обсъдят постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на полотики/бюджетни програми по бюджета на Министерството ан икономиката за 2020 г. Внася: министърът на икономиката.Министрите ще обсъдят изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на праникови емисии от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационни оператори, участващи в европейската  схема за търговия с емисии, приета с ПМС № 265 от 2014 г. Вносител е министърът на околната среда и водите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във