Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството с програма за защита на небитовите потребители на ел.енергия

Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране започнаха съвместна информационна кампания "Бъди активен – плащай по-малко". Тя има за цел да убеди клиентите на доставчици от последна инстанция (ДПИ), да изберат търговец на свободния пазар на електроенергия.

Комисията за енергийно и водно регулиране промени от 1 ноември методиката за изчисляване на цените на доставчици от последна инстанция. Мярката, която ще действа за период от 3 месеца, е част от програмата на правителството за защита на небитовите потребители от високите цени на електроенергията. Очаква се чрез променената методика цените на доставчици от последна инстанция да бъдат намалени с до 30 лв/мвтч.

В периода на действие на новата методика Министерството на енергетиката и КЕВР трябва да проведат информационна кампания, която да убеди колкото е възможно повече клиенти на доставчици от последна инстанция, да изберат доставчик на свободния пазар на електроенергия. Снабдяването чрез доставчици от последна инстанция е най-скъпият вариант за получаване на електроенергия и не е дългосрочно решение. Към 1 ноември 2021 г. повече от 250 хил. небитови потребители (41% от всички), които трябваше да излязат на свободния пазар, не бяха избрали своя търговец и останаха да се снабдяват чрез доставчици от последна инстанция.

В рамките на информационната кампания на Министерството на енергетиката и КЕВР специално създаден за целта видеоклип ще бъде разпространяван чрез Българската национална телевизия, на интернет сайтовете на двете институции, във фейсбук профила и youtube канала на МЕ, чрез касите на Изипей, както и чрез информационна агенция "Фокус". Информационните листовки ще се разпространяват чрез каналите на електроразпределителните дружества в страната. Националното сдружение на общините също съдейства за реализация на кампанията и ще разпространи информационните материали до своите членове. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във