Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството раздава пари като за последно

Правителството одобри на днешното си заседание допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г. в размер до 28 млн. лева. Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

Съгласно друго правителствено постановление се одобряват допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. в размер на 10 млн. лв. за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности по Фонд „Вътрешна сигурност” и Фонд „Убежище, миграция и интеграция” - Спешни мерки.

Също така бе решено 17, 9 млн. лв. да получат общините за изплащане на обезщетения на персонала след прекратени правоотношения през месеците юли-август 2019 г. Средствата за обезпечаване на Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2019 година ще се осигурят от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. и чрез преструктуриране на разходите в централния бюджет за 2019 г.

Министерският съвет одобри и предоставянето на финансова помощ в размер на 71 166 лв. за справяне с хуманитарната криза в Афганистан като част от усилията на международната общност за възстановяване на региона и подобряване на условията на живот на гражданите. Финансирането ще бъде насочено към дейността на Върховния комисар на ООН по бежанците и ще бъде осигурено от бюджета на Министерството на външните работи, предназначен за развитие и хуманитарна помощ.

Друго решение, което взеха министрите днес, е да бъдат предоставени 53 790 лева по линия на официалната помощ за развитие на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН. Това ще помогне за реализирането на външнополитическите цели на България в областта на защитата на правата на човека и уязвими групи, която е основен приоритет и на членството ни в Съвета по правата на човека за периода 2019-2021 г.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във