Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството прие стратегия за корпоративната социална отговорност

Правителството прие на днешното си заседание Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2019 - 2023 г. Сред целите на документа са да насърчи устойчивото прилагане на прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики, както и да стимулира развитието на политика на социално отговорно управление на предприятията с държавно и общинско участие и в структурите на публичната администрация.

Стратегията се основава на доброволния характер на корпоративната социална отговорност, разбирана като ангажимент от страна на ръководството на компаниите, публичните структури и гражданските организации. Документът адресира политическата ангажираност на правителството за подобряване качеството на живот на населението чрез прозрачни, социално отговорни бизнес практики.

Изпълнението на стратегията ще се координира и с мерки от други стратегически документи в областта на развитие на човешките ресурси, заетостта, демографската политика, опазване на околната среда, образованието и др. Като основни заинтересовани страни са идентифицирани фирменият мениджмънт, ръководните звена на публичните институции, заетите и служителите. В по-широк кръг може да бъдат добавени потребителите, корпоративните клиенти и подизпълнители по веригата с целия кръг на тяхната екосистема, социалните партньори, граждански и академични структури и други, свързани с околната среда.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във