Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството пренасочи 70 млн. лева за малкия и среден бизнес

Правителството прие на днешното си заседание решение за изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г,", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет. С одобреното изменение на програмата 69 853 000 лв. се пренасочват към оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.", от които 49,5 млн. лв. по линия на Европейския фонд за регионално развитие и 20,4 млн. лв. по линия на  Кохезионния фонд. 

Пренасочването е съгласно взето решение на национално ниво за преразпределяне на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове между оперативните програми в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от разпространението на COVID-19. По този начин ще се подпомогне процесът по осигуряване на подкрепа за българската икономика по отношение на малкия и среден бизнес, за да се гарантира последващото излизане на предприятията от настоящата криза с минимални сътресения и при възможно най-благоприятни условия, както за работниците, така и за техните работодатели.

Финансирането от близо 70 млн. лв. ще бъде осигурено от недоговорен или спестен до момента ресурс по оперативната програма. С одобреното изменение са прехвърлени и финансови средства между приоритетните оси, в резултат на което са актуализирани финансовите таблици и стойностите на индикаторите за резултат и изпълнение. 

В края на април Европейската комисия одобри за България схема в размер на 150 милиона евро (приблизително 294 милиона лева) в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) в контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Схемата бе одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март и изменена на 3 април. Съгласно схемата публичното подпомагане ще бъде под формата на капиталови и квазикапиталови инвестиции.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във