Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДПЛАТИ 339 МЛН. ДОЛАРА ВЪНШЕН ДЪЛГ

Ако някой се пита защо отчетеният в края на октомври бюджетен излишък от 1.4 млрд. лв. се е стопил в края на годината почти на половина, ето го и отговорът. Министерството на финансите е погасило предсрочно 339.1 млн. евро (около 664 млн. лева) по задълженията на държавата към Международния валутен фонд и Световната банка. Парите за операцията са от фискалния резерв, който се попълва със средствата от бюджетния излишък.
На МВФ са изплатени 147.4 млн. евро по кредити, отпуснати по действащото от септември 2001-а до септември 2004 г. тригодишно стенд-бай споразумение. По задълженията към Световната банка са погасени предсрочно 191.7 млн. евро. Така задълженията към Световната банка вече са 903 млн. евро, а към МВФ - 586 млн. евро.
След извършването на споменатите преводи общият размер на държавния външен дълг вече е 4.64 млрд. евро, или 19.9% от брутния вътрешен продукт. В същото време фискалният резерв е 4.1 млрд. лв. (около 2.1 млрд. евро).
Близо половината - около 2.2 млрд. евро, от външния дълг на държавата сега се формира от двете емисии глобални облигации, емитирани от правителството на Сакскобургготски, които трябва да бъдат погасени през 2013-а и 2015 година. Изглежда по-логично правителството да погасява приоритетно дълговете си по облигационните емисии, вместо тези към двете международни финансови институции. Задълженията по емитираните от държавата ценни книжа са не само по-големи, но и по-скъпи. По облигациите с падеж 2013 г. лихвата е 7.5% годишно, а по тези със срок на изплащане 2015 г. - 8.25 процента. Докато лихвите по задълженията към международните финансови институции са между 2.5 и 4% годишно.
Засега обаче правителството няма никаква финансова изгода да изкупува глобалните облигации. Причината е, че цените им на международните пазари са изключително високи именно поради голямата доходност, която носят. В края на седмицата (между 12 и 13 януари) емисията с падеж 2013 г. се е котирала по 123-124 евро за облигация с номинал 100 евро, а ценните книжа със срок на погасяване 2015 г. са се продавали по 120-121 щ. долара при номинал 100 щ. долара. Нещо повече, при пласирането на облигациите през 2002 г. финансистите от правителството на Симеон Сакскобургготски не са договорили условия за обратното им изкупуване. Те бяха издадени за замяна на част от трите вида брейди книжа, емитирани през юли 1994 г. за преструктуриране на външния дълг на България към частните кредитори от Лондонския клуб. След операциите по замяната останаха брейди книжа с общ размер от 2.32 млрд. щ. долара, които правителството имаше право да изкупи по номинал. В рамките на една година - от юли 2004-а до юли 2005 г., кабинетът на Симеон Сакскобургготски се възползва от тази опция, като на три етапа погаси предсрочно всички брейди задължения. Тази операция обаче не може да бъде повторена с глобалните облигации, чийто падеж е през 2013-а и 2015-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във