Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДОГОВОРИ УСЛОВИЯТА ПО ИСПАНСКИЯ ДЪЛГ

Правителството на България успя да удължи с още една година срока, през който задълженията ни към испанската държавна агенция за застраховане на експортните кредити ЦЕСЦЕ ще могат да се плащат по схемата дълг срещу собственост. Според тази схема инвеститори, които участват в българската приватизация, имат възможност да платят част или цялата цена по сделката на испанската агенция. Изискването е сумата да не бъде по-малка от 60% от стойността на продажбата. Така агенцията ЦЕСЦЕ намалява испанския дълг на България с размера на платената от инвеститора сума.
Схемата дълг срещу собственост бе договорена между България и Испания в края на 1998 г., като част от споразумението, с което нашата държава пое задължението на фалиралата МИНЕРАЛБАНК в размер на 4.7 млрд. исп. песети (над 58 млн. г. марки) към Банко Еспаня Екстериор, което бе застраховано от ЦЕСЦЕ. Тогава България получи възможност до края на 2000 г. да погасява задълженията си чрез операции дълг срещу собственост. След изтичането на този срок тя можеше да договори удължаването му или да разсрочи дълга си към Испания и да започне да го изплаща с парични вноски.
До края на миналата година схемата с испанския дълг бе използвана при няколко сделки. През юли 1999 г. германско-израелското дружество Ти Би Ай купи 31% от БУЛСТРАД, като плати за тях 7.6 млн. щ. долара. Около 85% от тази сума (близо 13 млн. г. марки) бяха платени по схемата с испанския дълг.
По същия начин постъпи Солвей - Соди, когато през август 2000 г. купи Геосол, Завод за добив на варовик и ТЕЦ Девня за 22.12 млн. нови лева. Около 75% от тази сума - близо 16.6 млн. нови лева, бяха платени по схемата дълг срещу собственост.
След тези две сделки българският дълг към Испания намаля с около 29.6 млн. г. марки. Останалите 28.4 млн. г. марки могат да бъдат издължени отново по схемата дълг срещу собственост до края на 2001 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във