Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството поема гаранция за заем за интерконектора с Гърция

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира гаранционното споразумение между България и Европейската инвестиционна банка, с което страната ни поема държавна гаранция от 215 млн. лв. по заема за финансирането на проекта. Това е във връзка със сключен на 10 октомври 2019 г. Договор за финансиране на междусистемната газова връзка Гърция-България между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД. Споразумението е подписано в София от българска страна на 14 октомври 2019 г. и в Люксембург от страна на Европейската инвестиционна банка на 17 октомври 2019 г.

Ратифицирането на гаранционното споразумение е предварително условие за усвояване на средствата от заема от ЕИБ в размер на 109.9 млн. евро. С влизането му в сила ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс за изпълнението на проекта, който е стратегически за диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ в региона.

Изграждането на междусистемната връзка Гърция-България ще отвори допълнително трасе към Южния газов коридор между пазарите на Югоизточна Европа и Централна Източна Европа, като по този начин ще осигури достъп до алтернативни трасета и източници за доставка на газ. Осигурявайки достъп до алтернативни източници на природен газ, проектът за междусистемна газова връзка Гърция-България е ключов за гарантиране на енергийната сигурност както в България, така и в целия район на Югоизточна Европа. Той ще съдейства и за увеличаване конкурентоспособността на националната и регионалните икономики.

Facebook logo
Бъдете с нас и във