Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството подготвя терени в район "Красна поляна" за инвестиционни проекти

В капитала на "Национална компания индустриални зони" ЕАД ще бъдат внесени като непарична вноска седем имота - частна държавна собственост, които се намират в София, район "Красна поляна". Това става ясно от решение на Министерския съвет.

Имотите представляват незастроени и застроени терени с обща площ от 85 668 кв. м, чието местонахождение, добри транспортни комуникации и наличие на квалифицирана работна ръка, ги прави подходящи за реализиране на инвестиционни проекти.

На министъра на икономиката Емил Караниколов е възложено да извърши необходимите действия по увеличаването на капитала на дружеството със стойността на правото на собственост върху недвижимите имоти.

В район "Красна поляна" няма промишлени предприятия, а екологичната обстановка е една от най-добрите в София. Много добре функционира пазар „Росица“, където се предлагат селскостопански стоки и стоки за бита. На територията на района има седем училища, едно спортно училище, два техникума и четири частни училища.

Общата площ на територията на района е 918 хектара. По предназначение, територията на района се подразделя на: застроена жилищна площ - 296.3 ха, паркове, градини и зелени площи - 191.9 ха, обработваеми земи - 201.8 ха, обществени терени и естествени пасища - 182.7 ха, и производствени терени - 45.3 хектара.

През района преминава магистрален газопровод, въведен в експлоатация през 1976 г. от ГРС-4 села "Иваняне" до ОЦ "Земляне". 

Населението на района, по данни от ноември 2012 г., наброява 65 443 души, в т.ч. 34 173 жени и 31 270 мъже.

"Национална компания индустриални зони" ЕАД е дружество към Министерството на икономиката, което проектира, развива и управлява индустриални, икономически и свободни зони.

Държавната компания подпомага създаването на благоприятни условия за инвеститорите, съдейства на бизнеса за реализация на проекти в икономически зони с готова инфраструктура. Тя предлага промишлени терени и производствено-складови помещения в зони с първокласни локации, отлична инфраструктура и транспортни връзки.

В момента компанията управлява 11 проекта в цялата страна с обща площ над 7.4 млн. кв. метра. Шест от тях са действащи: в София, Бургас, Видин, Русе, Свиленград и Варна. В процес на развитие са други пет проекта - в Кърджали, Стара Загора, Карлово, Телиш и Суворово.

Заедно с това "Национална компания индустриални зони" си сътрудничи с местните власти в цялата страна. Вече са подписани 14 меморандума за изграждане и развитие на нови индустриални зони. На съответните места местните власти са идентифицирали терени, подходящи за индустриални цели, които държавната компания предлага на потенциални инвеститори, интересуващи се от възможности за инвестиция в региона.

Меморандумът за сътрудничество дава възможност НКИЗ да промотира терените и при проявен инвестиционен интерес към терен в съответната община, да реализира "ад хок" проект с местната власт за бързо развитие на терена с необходимата инфраструктура за целите на проекта на конкретния инвеститор. Целта е тази съвместна работа да доведе до развитие на регионите чрез нови инвестиционни проекти.

Преди дни министър Караниколов съобщи, че само от началото на 2019 г. до момента са издадени сертификати на 21 проекта. Те са на обща стойност близо 300 млн. лв. и по тях ще се разкрият 2280 нови работни места. Проектите са предимно в секторите производство, аутомотив, ИТ, складиране и съхранение на товари и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във