Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПАК КРИЕ ПРИХОДИ

Венцеслав Димитров, заместник-председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, пред в. БАНКЕРЪ


Г-н Димитров, каква е оценката ви за проектобюджета на правителството за следващата година?


- Тази година правителството прави поврат при съставянето на бюджета. До известна степен е намалено концентрирането на приходи в държавния бюджет, въпреки че то е по-скоро за сметка на осигурителната система. Управляващите, изглежда, разбраха, че това, което правиха досега, доведе България до задънена улица. Но тенденцията на високо концентриране на средства чрез държавния бюджет се запазва. Предвижда се 43% от БВП да бъдат събрани под формата на приходи, а да бъдат раздадени 44.7 на сто. Това е страшно много, защото БВП у нас не е нормален - 15% идват от т.нар. условна рента, и около 10% - от натуралното стопанство. Тях обаче нито ги продаваме, нито нищо, само ги консумираме. И в крайна сметка се оказва, че 60% от БВП се разходват чрез системата на държавния бюджет и другите полубюджетни организации. Трябва да се каже също, че тази грамадна концентрация на средства се комбинира с високо равнище на сива икономика, която не плаща данъци. Може да се каже, че за 25-30% от БВП не се плащат данъци. Данъци плащат едни, а други - братовчеди ли, какви ли, данъци не плащат.

Смятате ли, че намаляването на данъчната тежест ще лиши правителството от възможността да трупа допълнителни приходи, както се случи през тази година?


- Правителството крие приходи и това е друг основен проблем в бюджета. В течение на три години то залага по-ниски приходи от тези, които отчита. И какво прави с тях? Осигурява си резерв, който може да хвърли там, където намери за добре. Току-що обяснявах на Муравей Радев, министъра на финансите, който участва в извънредното заседание на бюджетната комисия (посветено на данъчните закони - б.ред.) и три години наред го правя, че те непрекъснато нарушават закона за държавния бюджет. Тази година управляващите направиха промени в законодателството, които инкриминират онези кметове, министри и други лица, които вършат финансови нарушения. И затова питам - защо си вкарвате автогол? В края на годината в Германия например се внася допълнителен бюджет, ако са събрани нови приходи и има потребности от нови разходи. И му казвам на Муравей - защо не го направите това, имате мнозинство, казвате събрахме толкова и толкова благодарение на нашата политика и сега предлагаме парите да бъдат похарчени за това и това. Така правят в цивилизованите страни, но той не иска да го прави и винаги остава подозрението, че или тези пари се разпределят некомпетентно, или пък по политически признак. В България няма яснота какво е финансово нарушение, когато става дума за държавния бюджет.

Какво предлагате в тази връзка?


- Може да поискаме Конституционният съд да разтълкува какво означава бюджетът се приема от Народното събрание. Трябва ли допълнителните приходи също да минават през парламента, или не.

Къде виждате резервите, от които може да се възползва правителството?


- То твърди, че от данък общ доход ще загуби 150 млн. лв. заради намаляването на ставките. Заблуда е, че ставката намалява с 2 на сто. Моите сметки показват, че намалението е много по-малко. Да предположим, че тази година средната работна заплата е 225 лв., при данъчно облагане 15.82 на сто. Да предположим, че догодина средната работна заплата се увеличи с 22% било поради инфлация, било поради растеж, и стигне 274.5 лева, а ставката при новата данъчна таблица е 15.8 на сто. Какво излиза? Че намалението е с една петдесета от един процент.

Реално ли е тогава да се говори за загуби?


- А, може и наистина да реализират загуби, ако почнат да не събират данъци или ако партийните гаулайтери по места кажат идват избори, да пуснем някои, за да ни подкрепят. Това, което ни се предлага като намаление на данъчната ставка, въобще не е вярно и Муравей Радев не може да докаже обратното.

Това отнася ли се и за останалите данъчни ставки?


Ако говорим за ДДС-то например, там ще бъдат събрани най-малко 15% от планирания данък. В същото време само 10% са достатъчни, за да бъде намалена ставката от 20 на 18 на сто. При данък печалба намалението ще е с 5%, но там проблемът не е в ставките, а какво да влезе в признатите разходи. Като не влиза бензинът например, и върху него трябва да се плаща данък. Ако искаме да стимулираме икономическата активност, реинвестираната печалба трябва също да се освобождава наполовина или изцяло от данък. Ако говорим за ДОД пък, трябва да попитаме защо не се отиде към варианта семейно облагане. Или друго, чухте ли какво каза Муравей Радев за туроператорските фирми и освобождаването им за още една година от ДДС? Решавайте в парламента, после ще носим всички последиците. В другите страни гледат да направят всичко възможно, за да привличат чуждестранни туристи, а ние се чудим как да ги изгоним.

Споделяте ли оптимизма на финансовия министър, че намаляването на данъците ще доведе до желания икономически растеж?


- Това е единственият път, но работата е там, че намаляване на данъците няма.

Откъде ще дойде тогава ръстът в икономиката?


- И аз това се чудя, може би от инфлацията. Само от намаляване на данък печалба растеж не става.

Добра ли е макрорамката, която правителстово договори с МВФ?


- Тя е непълна. В развитите страни в нея се включват следните четири показателя - растеж, инфлация, безработица и платежен баланс. Никъде в нашата макрорамка не се говори за заетост и безработица. И може би това намаление на данъчните приходи от ДОД може да се обясни примерно с увеличение на заплатите, но и с намаляване на заетостта. За валутния курс да не говорим, взели са стари прогнози.

Виждате ли някакъв особено остър проблем, който ще възникне през 2001 г. във връзка с бюджета?


- Проблемът, който ще възникне следващата година, е въпросът с дълговете. Правителството трябва да сложи контрол върху управлението на валутния резерв на страната. Не може някакви си хора от БНБ, без всякаква санкция на отговорни политически люде, да правят каквото си искат с резерва. Вследствие на некомпетентно управление България е загубила страшно много пари. Навремето нашите доларови резерви са били обърнати в марки, в резултат на което едно че губим от лихвата върху марката, но губим и от валутния курс. А знаете, че задълженията ни са преди всичко в долари.

Сигурен ли сте, че валутният ни резерв е в марки?


- В марки и в евро.

Ще има ли проблеми с изплащането на външния дълг?


- Ако има приходи от приватизация - не, но ако няма и МВФ ни отреже...

От всичко казано дотук излиза, че правителството е написало едни нереален бюджет?


- Така го казваме, пък... не е чак толкова нереален - нормален бюджет за това правителство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във