Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството отмени промяната на концесията на ски зона в Банско

Правителството отмени решение на кабинета "Орешарски", с което е прието да бъде увеличена концесионната площ на ски зоната край Банско. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева след днешното заседание на кабинета.

Взетото неприсъствено от тогавашния Министерски съвет решение в периода 4-6 август 2014 възлагаше на екоминистъра да сключи с "Юлен" допълнително споразумение за промяна на договора за концесиониране на част от Национален парк "Пирин" за строеж и експлоатация на ски зона с център Банско. Тогавашният вицепремиер в оставка Даниела Бобева отказа да даде подробности за допълнителното споразумение, само обяви, че концесията се привеждала в съответствие с изискванията на законодателството, включително промените от 2012 година и дефинирането на площта, която е обект на концесията.

Решението обаче не е приведено в изпълнение до момента и на практика няма промяна в съществуващия в момента концесионен договор, подчерта Ивелина Василева.

Според нея решението не е съобразено с разпоредбите на действащото законодателство и по същество не са извършени всички необходими анализи и фактически проверки по отношение на договора за концесия. Става ясно, че в предложението има промени в концесионната площ, като трябва да се уточнят и концесионните такси.

Предстои да бъде създадена междуведомствена работна група, която да разгледа проблемите, свързани с изпълнението на договора, и ще предложи варианти за разрешаването им. В групата ще влязат представители на администрацията на Министерския съвет, на министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на младежта и спорта, на образованието и науката, на икономиката, на туризма, ДНСК и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Очаква се групата да даде становище по създалия се казус до 15 февруари.

 

Ето и обсъжданията на тази точка по време на заседанието на кабинета:

БОЙКО БОРИСОВ: Госпожа Ивелина Василева.

ИВEЛИНА ВАСИЛЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание проект на решение за отмяна на Решение №836 от 2014 година. Решение, прието неприсъствено от правителството „Орешарски“ в дванадесет без пет в периода 4-6 август, с което е възложено на министъра на околната среда и водите да сключи допълнително споразумение за изменение на концесионния договор за предоставяне на концесия върху защитена територия – изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин“, община Банско, област Благоевград, за изграждане и експлоатация на „Ски зона с център гр. Банско“ с параметрите, посочени в решението.

Считам, че при приемането на това решение не са съобразени разпоредбите на действащото законодателство, включително не е съгласувано и съобразено с разпоредбите на Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация. Не са извършени всички необходими анализи, фактически проверки по отношение на договора за концесия, за които са установени проблемни моменти и противоречиви тълкувания, а именно – какъв е обектът и предметът на концесията, каква е границата на обекта на концесията, каква е концесионната площ, кои съоръжения в зоната принадлежат на трети лица и какъв е техният статут с оглед обекта и предмета на концесията.

На първо място, внесената в Министерския съвет документация от министъра на околната среда и водите не е съгласувана от главен секретар и юрист на Министерство на околната среда и водите, а проектът на решение не е парафиран от главен секретар и юристите на министерството. Решението е прието неприсъствено в периода 4-6 август, но не е вписано в протокола от първото заседание след приемането му, съгласно изискванията на Устройствения правилник.

На второ място, по същество решението предвижда изменения в договора, за които не са извършени необходимите анализи и фактически проверки.

Освен това, в проекта на решение не се следва един и същи подход по отношение на определяне на границата на обекта на концесията и изключенията от него.

По отношение на финансовата част също не е изяснена промяната на методиката за формиране на концесионното възнаграждение, с което по най-целесъобразен начин трябва да бъде защитен държавният интерес.

Затова предлагам отмяна на решението на Министерския съвет и създаването на междуведомствена група, тъй като продължава да има неясноти по отношение на предмета, обекта и обхвата на концесионния договор, неясноти и неточности по отношение на границите на ски зоната и зоната на концесиониране, разминавания между текстовата и графичната част в приложенията към договора, съоръженията, собственост на трети лица, и методиката за определяне на концесионното възнаграждение, установени с юридически анализи и одит на Сметна палата.

Предлагам да бъде сформирана междуведомствена работна група и в срок до 15 февруари тя да разгледа възникналите проблеми, свързани с изпълнението на договора за концесия и да предложи варианти за решаването им.

БОЙКО БОРИСОВ: Надали колегите схванаха за какво става въпрос, но да ви кажа как са го направили. Последният ден на Орешарски пращат това решение на подпис, подписват се всички министри, без Вигенин, мисля че не е бил тук, подписват се, но не го вкарват да бъде изведено в деловодството. Това е все едно един закон в парламента, като не се публикува в „Държавен вестник“ той не влиза в сила. Това е последният ден. След това идва служебното правителство, не го пипат и в един момент изскочи това в документацията, че всъщност има взето официално от легитимно правителство решение, което няколко месеца подред не е изведено.

С министър Василева решихме да го върнем обратно. Дори не коментирам дали е правилно или не. Просто начинът, по който е взето, веднага ме навежда на съмнение. А и три месеца близо служебното правителство също не се е произнесло по него. Все едно не са взели решение, а всъщност то е абсолютно взето решение, то е законно взето решение. Затова нека да се направи тази група, както предложи министърът, и да се върне след това обратно за решение. Дали ще го потвърдим или няма да го потвърдим – вече ще кажете това, което съответно вие решите, като група.

Просто само да ви обясня как се е работело, когато ви питат в парламента по дадени теми от опозицията, да имате предвид как са работили само.

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Много любопитно е и как са се развивали събитията в самото министерство, защото, както споменах докладът на министъра не е бил съгласуван от юристите в министерството, те излизат с особено мнение и въпреки всичко този доклад бива внесен, подписан и впоследствие бива валидиран чрез решение на Министерския съвет, което бива крито месеци наред.

БОЙКО БОРИСОВ: Ако бяха добри, още щяха да са на власт, само това искам да допълня, така че да не си харчим време и енергия.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във