Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството одобри законопроект за публичните предприятия

Правителството прие на днешното си заседание решение за одобряване на проект на Закон за публичните предприятия. Целта на законопроекта е създаването на правна рамка, в която публичните предприятия ще осъществяват своята дейност, а  правилата за корпоративно управление ще бъдат еднакви за без значение кой орган упражнява правата на държавата.

Приемането на тези мерки са заради намеренията на България  да се присъедини към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз. Планът включва още и подобряване на управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане на националното законодателство в съответствие с Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за корпоративното управление на държавните предприятия.

Предвидено е ограничено прилагане на закона по отношение на общинските публични предприятия, с оглед на това, да не се нарушават правата на общините за местно самоуправление.

Стандартите за управление на публичните предприятия включват въвеждане на изискване за разработване на държавна политика в областта на публичните предприятия и създаване на централно звено за координиране на управлението на публичните предприятия в лицето на сегашната Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. Предвидено е и създаване на професионални и независими органи на управление на публичните предприятия с ясни правомощия, на основата на прозрачна, справедлива процедура за номиниране на кандидати, основана на качествата им.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във