Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството одобри участието на държавата в публичните предприятия

Министерският съвет прие решение, с което одобри Политика за участието на държавата в публичните предприятия. Тя е изготвена от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) в сътрудничество с органите, упражняващи правата на държавата в публичните предприятия, въз основа на представените от тях становища и при съобразяване на нормативните изисквания.

В изготвения документ са включени съображенията, поради които държавата участва в публичните предприятия. Вписани са данни за очакваното им развитие, техния брой, общата стойност на собствения им капитал, разпределението по икономически дейности и дял в Брутния вътрешен продукт.

Определени са дългосрочните финансови и нефинансови цели, които държавата си поставя с участието си в публичните предприятия, както и показатели за изпълнението им.

Одобряването на Политиката за участието на държавата в публичните предприятия е важно, тъй като така България ще си изпълни ангажиментите, поети по Националния план за възстановяване и устойчивост. Очакванията са, че ще се подобри управлението на публичните предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във