Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството одобри новата застраховка на АЕЦ "Козлодуй“

Министерският съвет одобри проекта на нов договор за застраховка „Обща гражданска отговорност“ на АЕЦ „Козлодуй“. Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданско дружество „Български национален застрахователен пул“ за срок от една година.

От 2002 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД сключва ежегодно договор за застраховка, покриваща отговорността на централата при евентуална ядрена вреда.

Уредбата на застраховката за атомни електроцентрали се съдържа във Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и в глава десета „Гражданска отговорност за ядрена вреда” от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ). Съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗБИЯЕ, експлоатиращият ядрената инсталация е единствено отговорен за вредите от ядрена авария.

АЕЦ „Козлодуй“ е определена за дружество, експлоатиращо ядрената инсталация, която включва ядрените реактори и други съоръжения, разположени на площадката на централата, с изключение на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци, предоставени за стопанисване и управление на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във