Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правят устройствен план на площадката на 7-ми блок в АЕЦ "Козлодуй"

Снимка: АЕЦ "Козлодуй" – Нови Мощности

Проектната компания "АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности" възложи на "Геоконсулт" ООД изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на утвърдена със заповед на Агенция за ядрено регулиране площадка за разполагане на ядрено съоръжение – ядрена централа.

С тези дейности ще се изпълнят нормативните изисквания за урегулиране на територията, попадаща в обхвата на площадката. Това съобщават от проектната компания за новия седми блок.

С проекта ще бъдат определени общите правила и норми за устройство и застрояване на територията, на която ще бъде разположена новата ядрена мощност. С плана ще бъдат определени границите, конкретното предназначение и начин на устройство на урегулирания поземлен имот (УПИ).

Ще бъде извършен анализ на производствени връзки извън площадката на новата ядрена мощност и ще се обвърже с взаимодействието й с други производствени звена разположени на площадката на АЕЦ "Козлодуй". От компанията отбелязват, че ще се съобразят обектите и площадките на ДП „РАО”, „ЕСО“ ЕАД и др.

Проектът ще се придружава от необходимите парцеларни планове за проводите, линейните съоръжения и пътя за тежки товари, чието изместване се обосновава с проектното решение.

Изготвянето на устройствен план представлява изпълнение на поредна стъпка от лицензионния план и етап от устойчивото развитие на проекта за Нова ядрена мощност в АЕЦ-а.

Изготвеният план се очаква до края на годината.

Преди по-малко от две седмици в интервю за в. "Банкеръ" инж. Йордан Йорданов коментира техническите възможности на площадката  „Козлодуй“. Той заяви, че там са изградени спомагателни съоръжения, които са проектирани да работят за четири блока с по 1000 мвт мощност (само два от тях са изцяло изградени). "Аз говоря за разширението на АЕЦ „Козлодуй“, което бе предвидено по проект и с наличните спомагателни съоръжения, канали и химически цех, склад за отработеното гориво и други обекти на площадката. Но когато премиерът Борисов отиде до  АЕЦ „Козлодуй“ неотдавна, той говореше за една нова площадка. Тя се намира в землището на с. Хърлец, а не в Козлодуй. Ако на тази площадка ще се строят реактори, това означава нова атомна централа - с нов ОВОС, изграждане на всички спомагателни съоръжения - от А до Я и т.н. Просто, защото тази площадка не е свързана с инфраструктура на АЕЦ „Козлодуй“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във