Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Прави се всичко за бързата рехабилитация на „Белмекен-Сестримо-Чаира“

ПАВЕЦ „Чаира“ има изключително значение за сигурността на електроенергийната система на България като най-големия балансиращ капацитет. Затова НЕК полага максимални усилия да завърши проекта възможно най-скоро, за да се пусне в експлоатация хидроенергийният комплекс „Белмекен-Сестримо-Чаира“. Това каза заместник-министърът на енергетиката Данаил Николов пред Асамблеята на донорите на Международен фонд „Козлодуй“, която се проведе в Лондон. В срещата участваха представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (администратор на средствата по фонда) и на Европейската комисия в лицето на заместник генералния директор на дирекция „Енергетика“ Масимо Гариба, неговия заместник Ян Панек, Валентин Шайдер, отговарящ за Международния фонд „Козбодуй“ в ЕБВР и други. От българска страна присъстваха също изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев и експерти от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“. По видеоконферентна връзка заседанието се водеше от заместник-министъра на енергетиката Пламен Данаилов, програмен координатор на фонд „Козлодуй“ от България, включиха се и служители от Министерството на енергетиката и държавното предприятие.

Заместник-министър Николов посочи, че сред най-важните и сложни енергийни проекти у нас е рехабилитацията на „Белмекен-Сестримо-Чаира“, изпълняван от НЕК.

Той е изправен пред забавяне, тъй като по време на възстановяващите дейности са били открити различни технически проблеми.

Заместник-министър Данаилов пък припомни, че в началото на април тази година представителите на Комисията и на банката са имали възможност да наблюдават лично постигнатия напредък по Програма „Козлодуй“ и дейностите за демонтаж и дезактивация в контролираната зона на централата. Дезактивацията и на четирите блока на АЕЦ е много близо до успешно завършване. Направена е цялостна оценка на икономическите ползи от съоръжението за плазмено топене. Изградената управленска организация контролира постоянно работата на място. Министерството на енергетиката е получило подкрепа от ЕК за проектите в „неядрения“ прозорец, както и за подкрепата от страна на ЕБВР за успешното изпълнение на „неядрените“, финансирани по безвъзмездните споразумения, допълни заместник-министър Данаилов.

Помощта осигури безпроблемното адаптиране на енергийния сектор в България след затварянето на четирите ядрени блока чрез проекти за модернизация на електроразпределителната система, добив на въглища, производство на повече електроенергия, разширяване на газовата инфраструктура, подобряване на топлофикационните условия в някои от големите градове у нас. Международният фонд има решителен принос за реализацията на проекти за енергийна ефективност в обществени сгради и за уличното осветление на голям брой български общини, акцентираха българските участници. 

Представителите на ЕК и ЕБВР подкрепиха начертаните от НЕК стъпки за възстановяването на ПАВЕЦ „Чаира“ в работоспособно състояние по-възможно най-бързия начин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във