Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Позитивни прогнози за износа и производството в машиностроенето

Ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19 не е оказал съществено влияние на резултатите на "Хидравлични елементи и системи" АД - Ямбол през първото тримесечие на тази година.

Бизнесът на ХЕС - производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели, е цикличен. Нетните продажби в периода между януари и март обичайно са най-високи през годината. Предприятието е силно обвързано с европейския пазар и всяка негова флуктуация би се отразила както на българското машиностроене, така и в частност на предприятието.

Предвид изключително динамичните промени на пазара през изминалата година всички дългосрочни партньори на фирмата са заложили на умерено консервативни прогнози за 2021 година. Още в началото на тази година, обаче, се появиха ясни индикации, че машиностроителната индустрия в световен мащаб преодолява шока от Covid кризата. Според прогнозата на EUROFER от февруари 2021 г. се очаква производството на машиностроенето да отбележи ръст от 7% през 2021 г. и 4.5% през 2022-а.

Резултатите на фирмата през първото тримесечие са значително над обявените прогнози. Нетните приходи от продажби са в размер на 16.42 млн. лева, което е ръст от 1.04% в сравнение със същия период година по-рано и повишение от над 15% спрямо бизнес плана, съобщават от дружеството.

Брутната печалба е 2.05 млн. лв. и се повишава с 5.19% на годишна база и е с повишение спрямо бизнес плана от близо 70 на сто.

Прогнозите

на партньорите на компанията в Европа и света също са оптимистични. Това се отразява и в прогнозата на мениджърите на ХЕС, които очакват повишение на резултатите за април и май тази година, както и ръст на приходите за второто тримесечие. През първото полугодие инвестициите ще достигнат 2.21 млн. лева като програмата на дружеството за 2021 година предвижда през второто полугодие ръстът на вложенията да бъде над 150% спрямо същия период на миналата година. Средствата ще се използват основно за подобряване на инфраструктурата, доставка и модернизация на техника и за подобряване на работната среда.

За тази година се планира 79% от продукцията на предприятието да е за клиенти от Европейския съюз. Основен негов клиент продължава да бъде Palfinger Group (с дял от 68% от общия обем продажби за първото тримесечие). Така че неговото успешно пазарно присъствие предопределя и стабилността на продажбите на "ХЕС" АД.

Рискове

Общият макроикономически риск, обусловен от световната вълна на зараза от Covid-19 през 2020 г. и 2021 г. и мерките, предприемани от ЕС и правителствата за справяне с кризисната ситуация, оказват влияние върху дейността на компанията.

Политическият риск има силно влияние тази година с неяснотата около изборите за парламент и съставянето на правителство у нас. Опасността от неподаване в срок на адекватно доработен и съобразен със стратегическите бизнес приоритети Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България и на другите инструменти за участие на страната ни в Европейския план „Следващо поколение ЕС“ и Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз се увеличава. А лишаването на българският бизнес от възможността да се възползва от разработените европейски инструменти за възстановяване от коронакризата ще го постави в неравнопоставено положение спрямо европейските му конкуренти и със сигурност ще забави темпът на възстановяване на страната ни, отслабвайки икономическата устойчивост и потенциала за растеж на българската икономика, отбелязват от фирмата. 

Ефектът от мерките, които правителствата продължават да предприемат във връзка с Ковид-19, оказва съществено влияние върху икономическите настроения и глобалните условия на бизнес. Перспективата очертава ръст в цените на суровините, но и подобрени оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията в страната, както и позитивни прогнози по отношение на износа и производствената активност през първото полугодие на 2021 година.

 

Дивидент и тантиеми

Редовното годишно общо събрание на акционерите на ХЕС ще се проведе на 13 май. Мениджърите предлагат  4 730 376 лв. от печалбата за 2020 г. да се заделят за изплащане на дивиденти, като брутната сума на акция е 0.26 лева. Заедно с това сума, представляваща по 2.5% от печалбата за 2020 г. да се изплати на всеки член на съвета на директорите под формата на тантиеми. Остатъкът от положителния финансов резултат ще се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във