Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Повишава се цената на природния газ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди повишението на цената на природния газ до 49,94 лв. за мегаватчас, считано от днес. Това е цената без достъп, пренос, акциз и ДДС. Скокът е в резултат на продължаващото нарастване на цените на международните газови пазари, аргументират се от КЕВР.

На проведеното открито заседание на 24.06.2021 г. изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов  поясни, че след внасянето на заявлението на 10.06.2021 г. котировките на петрола и на петролните продукти и цените на европейските газови пазари продължават да се повишават в резултат на нарасналото търсене на тези горива. От изнесените от него данни стана ясно, че за последните 6 месеца международните цени на петрола са се повишили с над 50% и са достигнали 75 щатски долара/барел. За същия период осреднената цена на природния газ е нараснала със 70% - от 16 евро до над 28 евро/MWh. Николай Павлов подчерта, че независимо от това цената, която „Булгаргаз“ ЕАД ще предложи за м. юли, ще бъде с над 10% по-ниска от актуалните цени на европейските газови борси.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във