Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Повечето поръчки вдигат разходите на КРЗ "Одесос"

Обичайната икономическа  дейност в световен мащаб, в частност и в България, е сериозно нарушена поради разпространяващата се пандемия от корона вирус COVID 19. Епидемиологичната обстановка и наложените строги противоепидемични мерки и ограничения неминуемо водят до нарушаване на нормалната икономическа дейност на всички фирми в страната, в т.ч. и Кораборемонтен завод „Одесос“ АД.

Поради непредсказуемата динамика на развитие на COVID 19 обхвата и ефекта върху бизнеса е практически невъзможно да бъдат оценени с точност. В случай на разрастване на пандемията, са възможни сътресения при работата на дружеството, предвид силната обвързаност с международния пазар от една страна, а от друга – евентуална нужда от принудителни действия по карантиниране – както на персонала на дружеството, така и на корабите, пристигащи от рискови дестинации. Евентуално разпространение на вируса може да доведе до нуждата от временно спиране на работата, до временен (докато трае пандемията) отлив на клиенти, предвид забавяне сроковете на ремонт на корабите - било поради принудителни карантинни мерки, било поради възможно забавяне на доставки на стоки и материали от чужбина (поради затваряне на границите), или от България (поради временно затваряне на предприятия), което може да доведе до намаляване на приходите.

Независимо от трудностите и ограниченията наложени от пандемията от COVID-19 приходите  на дружеството от кораборемонт  за шестмесечието на 2021 г. надхвърлят тези от миналата година с над 14 на сто.

Между януари и юни в КРЗ „Одесос” АД са ремонтирани общо 24 кораба /при 22 съда преди година/. Естествено и общата  стойност  на  извършените услуги от  кораборемонт е нараснала до  23.57 млн. лева. Това е повишило и общите приходи от дейността за първо шестмесечие.

Повечето извършени услуги естествено са причината и за нарастване на общите   разходи.

В крайна сметка  предприятието завършва полугодието с печалба в размер на 3.10 млн. лв.,но тя е по-ниска спрямо края на юни преди година, когато е била -  4.13 млн. лева.

Повечето поръчки са причината за  намаление на материалните запаси и незавършеното производство, както и на паричните средства в сравнение с полугодието година по-рано.    

Независимо от трудностите и ограниченията, наложени от епидемиологичната обстановка  във връзка с разпространението на COVID-19, дружеството запазва добрата събираемост на вземанията си и успява редовно  да погасява  задълженията си  към доставчици и бюджета, уточняват от фирмата.

Поради това краткосрочните   вземания   на   дружеството за първо шестмесечие  намаляват, както и краткосрочните задължения за този период.

Въпреки продължаващата сложна епидемиологична обстановка  и през първото шестмесечие на 2021 г. броят на служителите на дружеството е нараснал с 8%, а средната работна заплата се  е увеличили с над 5% спрямо същия период на 2020-а.

 

Основният фирмен риск за КРЗ “Одесос” АД

е свързан с възможните изменения на търсенето и предлагането на кораборемонтните услуги в световен мащаб.

Предлаганата от КРЗ “Одесос” АД услуга (кораборемонт) е в силна зависимост от международният фрахтов пазар,  което като цяло не би могло да сведе фирмения риск до минимум.

Поради спецификата на предлаганата от кораборемонтния завод услуга, търсенето   и е в силна зависимост от множество външни фактори. Това не позволява точно планиране на  бъдещите приходи.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във