Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Повечето ИТ фирмите не са се възползвали от мерките за подпомагане на бизнеса

По отношение на упреците, че бизнесът не цени дипломата на кандидата и търси само базови практически умения, софтуерните компании са твърдо изключение от тези наблюдения. Това показва анкета сред членовете на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Половината от компаниите отговарят, че сред най-подходящите мерки за подкрепа на ИТ бизнеса, е увеличаване на приема в ИКТ специалности в университетите. Аналогичен процент от фирмите посочват, че е необходимо категорично приоритизиране на дигиталната трансформация, и също толкова - че виждат ролята и отговорността на държавата в стартиране на мащабни публични ИКТ проекти.

Очаквано висок процент от компаниите са проявили обществена солидарност и са се включили с технологични решения за справяне с  кризата -  над една трета от тях са предоставили безплатни фирмени ресурси за улесняване на работата на други бизнес сектори, за образование и т.н. Близо 60% декларират, че са се включили в борбата с пандемията със спонтанно възникнали инициативи, сред които безвъзмезден труд  на служителите в помощ на държавата, дарения или закупуване на медицинска техника.
Пандемията промени изискванията към характеристиките на работното място, но изглежда компаниите не са готови да се разделят с физическите офиси, като само около 2% предвиждат да превърнат отдалечената работа в постоянна форма на заетост. Малко над половината от компаниите са избрали стратегията на плавна реинтродукция при връщане на служителите в офисите.
Също очаквано висок процент (89% от анкетираните) не са се възползвали от никоя от правителствените програми за подпомагане на бизнеса, но посочват други, по-подходящи мерки за подкрепа, които очакват: запазване на данъчната стабилност, намаляване на максималния осигурителен праг, подкрепа за стартиращите иновативни компании и приоритизиране на дигиталната трансформация.
Компаниите не са единодушни дали кризата би се повторила отново точно в същия вид, но вярват, че от настоящата извънредна ситуация излизат по-подготвени за бъдещето.

Чрез своето Годишно проучване на софтуерния бранш в България, „БАСКОМ Барометър“ асоциацията вече над десет години следи текущото състояние и тенденциите в развитието на сектора. В края на 2020 г. отново ще бъдат представени актуални данни и прогнози. "Настоящата анкета няма претенциите да е представително изследване, тя е по-скоро моментна снимка на настроенията в софтуерния сектор и дава представа за очакванията и тревогите на компаниите. За нас анкетата още веднъж категорично потвърждава тезата ни, че дигиталната трансформация на българската икономика е крайно необходима, а кризата с коронавируса изостря в огромна степен този въпрос”, коментира председателят на УС на БАСКОМ Доброслав Димитров.

Facebook logo
Бъдете с нас и във