Банкеръ Daily

Проучване на БТПП:

Повечето фирми смятат, че икономическите мерки на правителството са недостатъчни

Бизнесът не е единодушен в оценката си за икономическите мерки, които до момента са анонсирани от правителството и това личи в разнопосочните мнения. За 40 % от участвалите в анкетата са нужни допълнителни мерки. Това показват серия от онлайн проучвания, свързани с въздействието на пандемията и оценката на мерките, предприети от правителството в икономическата сфера, извършени от Българска търговско-промишлена палата

Според 25% от компаниите, мерките са балансирани, на фона на възможностите на бюджета и размера на икономиката на страната ни. Около 20% смятат, че мерките са прекомерни или ги определят като напразно разходвани средства, без реален ефект върху икономиката.

Част от компаниите считат, че мерките са закъснели и са представени постфактум. Има изразени мнения, че е необходим фокус към най-пострадалите сектори у нас, като например туризма.

Освен безлихвените кредити за физически лица, финансовият министър Владислав Горанов обяви и още един инструмент, управляван от Българската банка за развитие -  необезпечени кредити до 300 000 лв., предоставяни от търговските банки и гарантирани от ББР. 

Чрез Фонда на фондовете е обявен финансов инструмент за отпускане на кредити с максимален размер до 3.6 млн. лв., с разрешение за рефинансиране на задължения, възникнали преди повече от 60 дни. Мярката се администрира отново през търговските банки и е за подпомагане на малки и средни предприятия.

През Фонда на фондове има инструмент за микрокредити до 50 000 лв. за предприемачи и самонаети лица с кратка бизнес история.

Последната схема е за капиталови инвестиции, отново чрез Фонда на фондовете, като инвестицията е средно около 800 000 лв., а подкрепата е предназначена за компании с потенциал да подпомогнат възстановяване на икономиката след кризата, особено в сферата на иновациите и дигитализацията. 

Малкият и микро бизнес получи и достъп до безвъзмездна помощ от 3 до 10 хил. лв. чрез оперативната програма "Конкурентоспособност". Разбира се, действа и схемата 60/40 за запазване на заетостта. 

От финансовите инструменти, които правителството представи, компаниите определят като най-полезна мярката за необезпечени кредити за осигуряване на ликвидност на МСП до 300 000 лв – според 34% от анкетираните. Безлихвените кредити за лицата в неплатен отпуск и самоосигуряващите се също са определени като важна мярка за преодоляване на кризата.

В анкетата фирмите отбелязват, че за някои от схемите лихвените нива до 10% са прекалено високи, а достъпът до средствата е изключително сложен. Част от предложенията на членовете на Палатата включват и създаването на регистър, в който да бъдат обявявани кредитите, които са взети, чрез инструментите за спряване с COVID-19, за да се ограничи кредитирането на свързани лица и фирми и да има проследимост на средствата.

На въпроса какви са прогнозите на фирмите за бизнеса им до края на годината, болшинството – 61% очакват, че ще оцелеят, но няма да стигнат нивата преди пандемията; 14% ще достигнат до нивото им от преди кризата.

Само за малка част (4%) кризата създава пазарни възможности и те прогнозират, че имат по-добри резултати от преди нея. Негативните тенденции са налице при 6%, които най-вероятно ще закрият фирмите.

Малка част – 3% са отбелязали, че ще задържат бизнеса до края на годината, за да ползват помощта от държавата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във