Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Повече продажби, но по-ниска печалба, за "Юрий Гагарин"

Пловдивската фирма, която произвежда опаковки и етикети за цигарената, хранителната и козметичната индустрия - "Юрий Гагарин" АД, успява да преодолее проблемите и да навакса изоставането в дейността си заради извънредното положение в началото на миналата година, когато Ковид кризата "разбърка" отношенията с някои клиенти и с организирането на транспортните потоци със суровини и готова продукция. 

А числата показват, че има повишение със 17.31% на паричните постъпления през миналата година спрямо 20219-а.  Само приходите от продажби на продукция на производителя на филтри за цигари и на хартиени опаковки се увеличават със 6.69% на годишна база спрямо 2019 година, съобщават от дружеството.

Две са основните дейности, които формират паричните постъпления на фабриката - производство на филтри за цигари и производство на многоцветни опаковки от картон и хартия.

Продажбите на филтри за цигари и гилзи са осигурила 61% от приходите на фабриката (при дял от 54.3% през 2019 г.), а 39% са от продадени опаковки от картон и хартия. По-голямата част от паричните постъпления на компанията идва от външния пазар, където са били продадени 74% от изделията й. 

По-активната производствена дейност е причината за ръста при разходите по дейността - с 4.16%, спрямо 2019 година, което е следствие и от по-високия размер на продажби на продукция. Повече са харчовете за материали и  за външни услуги, но са намалели тези за възнаграждения. 

Крайният финансов резултат за миналата година е печалба от 822 хил. лв., но влиянието на Ковид кризата в производството и търговията си казват думата и печалбата е по-ниска спрямо 2019-а, когато мениджърите рапортуваха за 1.93 млн. лева.

Свиването на дейността в отделни периоди през миналата година е причината за по-ниската заетост във фабриката в Пловдив. В края на декември работниците и служителите са 294 човека при 305 през декември 2019-а, уточняват от дружеството.

От "Юрий Гагарин" АД съобщават, че нямат проблеми с ликвидността на активити и пасивите, тъй като периодът на събиране на вземанията е съобразен с договореностте с клиентите и е балансиран с периода на плащане на задълженията на фирмата към доставчиците й.  

Дружеството е обезпечило кредити и лизинги с договорна ипотека и особен залог върху собствени недвижими имоти, машини и съоръжения с балансова стойност към края на декември от 31.50 млн. лева. 

Цените на част от готовата продукция на фирмата са компонент от продажните цени на цигарите. В този смисъл тя е изложена на специфичен косвен ценови риск, върху който не може да влияе. По-скоро дружеството е изложено на риск от негативни промени в цените на вносните основни материали - филамент, картони и хартии, които се търгуват на световните стокови пазари. Това пък налага ефективно планиране на доставките и оптимизиране на количествата на материалните запаси във фабриката. 

Най-голями акционери в момента са "Баранко" ЕООД - Пловдив и AFZ Finder Emirates - всеки с дял от по 24.50% от капитала. "Бора инвестмънт" ООД - Пловдив притежава 18% от книжата с право на глас. Другите акции са собственост на по-малки инвеститори. 

След поредица от спадове и ръстове, цената на акциите на "Юрий Гагарин" АД се понижава от началото на 2020 година до 4.98 лв. за акция в края на декември при 6 лв. в началото на януари. А през 2007 г. цената на тези акции беше стигнала до 118 лв. за един брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във