Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Повече продажби и свиване на загубата за "Юрий Гагарин"

Цигарената индустрия е един от големите клиенти на производителя на филтри за цигари и на хартиени опаковки "Юрий Гагарин" АД - Пловдив.

Пловдивската фирма за производство на опаковки и етикети за цигарената, хранителната и козметичната индустрия "Юрий Гагарин" АД донякъде е успяла да преодолее проблемите и неизвестността, която предизвика извънредното положение от началото на годината във връзка с Ковид-19 кризата в отношенията с някои клиенти и организирането на транспортните потоци. 

Приходите от продажби на продукция на производителя на филтри за цигари и на хартиени опаковки се увеличават с 3.84% на годишна база за деветте месеца на тази година, показват числата в междинния  счетоводен отчет на дружеството.

Продажбите на фирмата в периода между юли и септември се формират от двете основни дейности - производство на филтри за цигари и производство на многоцветни опаковки от картон и хартия.

По-големият дял (59.8%) в продажбите за първите шест месеца идва от филтрите за цигари и гилзи. С дял от 40.2% в паричните постъпления за периода са опаковките от картон и хартия. И при двата типа продукти има спад на вътрешния пазар и ръст при износа. Така че по-голямата част от приходите на компанията идва от външния пазар, за където са били насочени 70% от изделията й. За сравнение, преди година този дял е бил  62%, уточняват от фирмата.

Разходите за дейността също са нараснали - с 24.68%, спрямо същия период на миналата година, което е следствие от по-високия размер на продажби на продукция.

В крайна сметка финансовият резултат за полугодието е загуба от 575 хил. лв., но тя е двойно по-ниска спрямо същия период на 2019-а.

В края на септември работниците и служителите са 296 човека при 305 през декември миналата година, показва отчетът мениджърите на дружеството.

Дружеството е обезпечило кредити и лизинги с договорна ипотека и особен залог върху собствени недвижими имоти, машини и съоръжения с балансова стойност към края на септември 30.28 млн. лева. 

Цените на част от готовата продукция на фирмата са компонент от продажните цени на цигарите. В този смисъл тя е изложена на специфичен косвен ценови риск, върху който не може да влияе. По-скоро дружеството е изложено на риск от негативни промени в ценитеу на вносните основни материали - филамент, картони и хартии, които се търгуват на световните стокови пазари. 

Най-голями акционери в момента са "Баранко" ЕООД - Пловдив и AFZ Finder Emirates - всеки с дял от по 24.50% от капитала. "Бора инвестмънт" ООД - Пловдив притежава 18% аг книжата с право на глас. 

След поредица от спадове и ръстове, цената на акциите на "Юрий Гагарин" АД се понижава от началото на тази година до 5 лв. за акция при 6 лв. в началото на януари. През 2007 г. цената на тези акции беше скочила до 118 лв. за един брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във