Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Повече от половината фирми у нас отчетоха спад в приходите през април

През април повече от половината от българските нефинансови предприятия отчетоха спад на приходите от продажби, а близо една четвърт от тях предприеха стъпки за освобождаване или съкращаване на персонала. Това показват резултатите от бизнес изследването на НСИ, целящо да предостави информация за ефекта от извънредното положение, свързано с коронавируса, върху най-засегнатите сектори на икономиката на страната.

Данните сочат, че през април, при създалата се ситуация, 57.6% от анкетираните предприятия са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с март. В същото време 32.1% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а при 9.2% е имало увеличение.

През четвъртия месец най-голям спад в приходите от продажби на стоки и услуги отбелязват 67,9% от предприятията в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности". За индустрията този процент е 55,8%, за строителството - 43,2%, а за дейностите "Търговия, транспорт и ресторантьорство" - съответно 67,3%.

Колкото до наетия персонал - 36.8% от нефинансовите предприятия са предприели стъпки за ползване на платен отпуск, 26.9% са пуснали служителите си в неплатен отпуск, а в дистанционна форма на работа са 26.5 на сто. Освобождаване или съкращаване на служители са предприели 18.5% от участвалите в анкетата предприятия.

За май месец обаче 90% анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 6,8% смятат да преустановят временно дейността си, а едва 1,6% заявиха, че ще затворят търговските си обекти окончателно.

Анкетното изследване на НСИ се проведе в периода от 7 до 25 май, като на случаен принцип бяха избрани 3 770 предприятия с приблизително 230 хил. наети лица. В периода на събиране на данни беше предоставена информация от 1 683 предприятия, с приблизителен обхват от наетите в тях лица - 106 хиляди.

Facebook logo
Бъдете с нас и във