Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Повече контрол при доставката на гориво за отопление

Министерският съвет одобри проект за засилване на контрола при изпълнението на договори за обществените поръчки с предмет доставка на гориво за отопление.

С цел предотвратяване на злоупотреби при възлагането и изпълнението на този вид обществени поръчки се засилва контролът на възложителите. Най-честите нарушения, които се наблюдават, са свързани с доставка на гориво, което като вид и параметри се различава от вида и параметрите на горивото, заложени като изисквания в условията на поръчката. Обикновено за доставеното гориво има определена ставка за дължим акциз в по-нисък размер от ставката, дължима за горивото по условията на поръчката. Наблюдават се и случаи, при които доставеното гориво е с по-ниска покупна цена от заявеното по поръчката.

Агенцията по обществени поръчки ще издаде методически указания до възложителите с предвидени мерки за контрол на изпълнението. Ще бъде създадена и междуведомствена работна група за търсене на трайни решения за предотвратяване на злоупотребите при тези обществени поръчки, включително и чрез предложения за необходими промени в нормативната база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във