Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Повече и по-големи жилища са построени у нас през първото тримесечие

През първото тримесечие на тази година строителите са работили по-добре, защото и сградите са повече и жилищата в тях. Поне така показват предварителни данни на Националния статистически институт, сравнени със същия период на миналата година. Броят на построените и въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на тази година е 751, а жилищата в тях са 3473.

Същевременно и средната полезна площ на едно новопостроено жилище расте от 85.3 кв. м през първото тримесечие на миналата година на 93.9 кв. през тази година. Изненадващо най-голяма е тази площ в областите Габрово и Силистра - съответно 234.7 кв. м и 199 кв. метра. А най-малка е средната полезна площ в областите Видин и Благоевград - съответно по 70 кв. м и по 66.7 кв. метра.
В София средната полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие е 102 кв. м, а в Пловдив – 111 кв. метра.

Най-голям е броят на сградите със стоманобетонна конструкция - те са 79.4% от всички постройки. Има също така и сгради, изградени с тухли, с някакви други материали, и най-малко са тези с панелна конструкция.

Българите все по-често предпочитат и избират да живеят в къща вместо в апартамент, поне такива са данните за въведените в експлоатация жилища. Къщите са с най-голям относителният дял на новопостроените обекти, като далеч назад остават жилищните кооперации. В сравнение с първото тримесечие на миналата година се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, на жилищните блокове и на вилите.

Логично в икономически най-активните области са въведени в експлоатация и повече жилища. Привличането на нови инвеститори и хора от други места на страната - за работа или учене, повишават търсенето и съответно строителството за задоволяване на това търсене. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна -100 сгради с 699 жилища, София (столица) - 99 сгради с 852 жилища, и Пловдив - 99 сгради с 308 жилища в тях.

В същото време във Враца и в Монтана между януари и март са въведени в експлоатация само две жилищни сгради със съответно с три и две жилища в тях, а в Силистра са предадени само три жилищни сгради с три жилища в тях.

Предвид цените на пазара и финансовото състояние на българите е обяснимо, че най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи, следват тези с три стаи, а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи.

 

КАРЕ

Припомняме, че в средата на март у нас беше въведено извънредно положение във връзка с взетите мерки за овладяване разпространението на коронавируса. Данните на националната статистика показват, че забавяне на темповете на строителство има. Строителната продукция у нас отбелязва двуцифрен спад както на годишна, така и на месечна основа през март. А понижението при сградното строителство е по-осезаемо от свиването при строителството на инфраструктура.

Влиянието на коронавируса върху сектора ще се засилва в следващите месеци. Отбелязват го и строителните предприемачи. През април показателят за бизнес климата в сектора показва спад в резултат на влошените оценки и очаквания за бизнес състоянието на предприятията. Според предприемачите настоящата строителна активност е намалена в сравнение с март, като и прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани. Анкетата регистрира увеличаване на броя на клиентите със закъснения в плащанията. Същевременно  и осигуреността на производството с поръчки се понижава, а очакванията за следващите шест месеца са спадът да продължи. По отношение на заетите прогнозите са също в посока на намаление. През последния месец се засилва негативното влияние на факторите "несигурна икономическа среда" и "други", които изместват на трето място затрудненията на предприятията, свързани с недостига на работна сила. Относно продажните цени немалка част от мениджърите не предвиждат промяна, макар да се увеличава делът на тези, които очакват понижение през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във