Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Потреблението на услугата фиксиран достъп до интернет остава най-високо

В периода между 12 и 19 май потреблението на електронни съобщителни услуги няма съществени промени спрямо предходната седмица, с изключение на фиксираните гласови услуги, които бележат спад, съобщават от комисията по регулиране на съобщенията (КРС). Потреблението на услугата фиксиран достъп до интернет остава най-високо. Съгласно подаваната от операторите информация, повишеното потребление на достъпа до интернет не се отразява на качеството при предоставянето му и не се налага приоритизиране на определени класове трафик.

 

Според данните, подадени към КРС, потреблението на електронни съобщителни услуги, е както следва:


  • гласовият трафик в мобилна мрежа е с 9% по-висок спрямо стандартната седмица преди обявяване на извънредното положение;

  • трафикът на данни в мобилна мрежа е с 4% по-висок спрямо стандартната седмица преди обявяване на извънредното положение;

  • гласовият трафик във фиксирана мрежа намалява с 1.5% спрямо стандартната седмица преди обявяване на извънредното положение;

  • трафикът на данни във фиксирана мрежа е с 14.5 % по-висок спрямо стандартната седмица преди обявяване на извънредното положение.

 

Комисията продължава наблюдението на предоставения радиочестотен спектър, както и провеждането на специализирани измервания на качеството на предоставяните на крайните потребители мобилни услуги. При проведените 3534 тестa не е констатирано прекъсване или отклонение от нормалната работа на мобилните мрежи. Констатирани са нива, съответстващи на добра степен на покритие и 99.71% успешни повиквания за гласовите мобилни услуги. При достъп до файлове в интернет през 4G (LTE) мрежите на мобилните оператори са регистрирани средни скорости от 63÷67 Mbps за София и 20÷26 Mbps за ВеликоТърново.

Facebook logo
Бъдете с нас и във