Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Потребителите стават все по-големи песимисти

Потребителското доверие в България се срива през октомври. Според данните на Националния статистически институт то намалява с 10,8 пункта през миналия месец спрямо равнището си от юли.

Понижено е доверието сред българското население както в селата, така и в градовете – съответно с 11,9 и 10,2 пункта. Изследването показва нарастване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с три месеца по-рано.

Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са по-песимистични спрямо наблюдението през юли, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с 9,6 и с 13,3 пункта.

По-негативни, в сравнение с три месеца по-рано, са и оценките и очакванията на потребителите, що се отнася до промени във финансовото състояние на техните домакинства.

Настоящата икономическа ситуация в страната се оценява от по-голяма част от тях като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им по отношение на възможността да спестяват през следващите дванадесет месеца се влошават.

Същевременно потребителите продължават да смятат, че през последните 12 месеца има покачване на цените, като инфлационните очаквания се запазват и за следващите 12 месеца.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца песимизмът също нараства, като мненията на населението и от градовете, и от селата се изместват към по-негативните очаквания.

Последната анкета отчита влошаване на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са по-резервирани.

Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за „покупка на кола“ и за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във