Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЕ СДОБИХА СЪС ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА

Депутатите извършиха истински законотворчески подвиг, като за нула време и почти без никаква дискусия гласуваха на 16 ноември на второ четене значителна част от Закона за защита на потребителите. Ден преди това текстовете бяха одобрени по същия стахановски почин в парламентарната икономическа комисия.
Типично в европейски дух новият нормативен акт защитава основни права на гражданите - правото на информация за ползваните от тях стоки и услуги, на обезщетения за вреди, причинени от дефект на стоките, на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им. Обявената продажна цена пък трябва да включва ДДС и всички други данъци и такси, а в отделни случаи и цената на допълнителните услуги.
Както и досега, търговецът е длъжен да определи специално обозначени места и да информира по подходящ начин потребителите, че предлага употребявани стоки, нехранителни стоки с изтекъл срок на годност, стоки с отклонения от предварително обявените показатели или с намалени цени. Към вносните стоки, които изискват технически познания или по-специални умения, е необходимо да се прилагат указания за ползване на български език.
Клиентите трябва да се чувстват защитени и от разпоредбата в закона, която задължава търговеца да поставя етикета с продажната цена непосредствено до стоката, като тя е посочена в левове и е обявена за съответната мерна единица, разфасовка или бройка. Ще се изисква ценоразписът да е на видно място, а ако това е невъзможно, да е във вид на брошура. Тарифите на платените паркинги и гаражи също трябва да са на видно за гражданите място близо до входа на обекта.
По-любопитни са текстовете, отнасящи се до непочтената, заблуждаващата и сравнителната реклама. За непочтена се смята тази, която съдържа елементи на дискриминация или накърнява човешкото достойнство, цели да предизвика безпокойство или страх или използва тези чувства и липса на опит от страна на потребителите, обещава лесни печалби, може да причини морални или умствени смущения у децата, използва елементи на насилие... тоест все неща, които в момента не липсват на рекламния пазар. Заблуждаваща пък е рекламата, която може да подведе лицата, до които е адресирана, и така да повлияе на тяхното икономическо поведение или да навреди на конкурент. А сравнителна реклама се разрешава в случаите, когато не подвежда клиентите, сравнява обективно стоките и услугите, задоволяващи еднакви потребности, не води до объркване на рекламодателя с неговите конкуренти или до омаскаряване на търговските марки, не извлича нелоялно предимство от известността на търговската марка и не представя стоките или услугите като имитация на стоки и услуги със запазена търговска марка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във