Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Постъпленията от хазарт отиват за спорт в училищата

Немалка част от училищата в страната не могат да задоволят потребностите за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.

Министерство на образованието съобщи, че четири милиона лева от постъпленията от хазарт ще бъдат разпределени между държавни и общински училища за изграждане на нови и ремонт на съществуващи физкултурни салони и спортни площадки. 

Според Закона за хазарта не по-малко от 10% от прихода отиват за поддръжка, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища. Немалка част от училищата в страната не могат да задоволят потребностите за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт. Целта на програмата е да се подобри спортната култура и физическото възпитание на учениците чрез мерки за модернизиране на спортната база в училищата. 

С писмо до регионалните управления на образованието министерството кани директорите да кандидатстват по програмата. Държавните училища, финансирани от МОН, могат да кандидатстват до 9 ноември. 

Програмата ще финансира дейности в три различни модула. Може да се кандидатства за ремонт на съществуващ физкултурен салон. В зависимост от това дали се предвижда цялостна или само вътрешна реконструкция, допустими дейности могат да бъдат мерки за енергийна ефективност, ремонт на покриви, съблекални и/или санитарни възли, подмяна на спортна настилка, на отопление, вентилация и климатизация, на водопроводна и/или електроинсталация, боядисване. Програмата ще финансира също проектиране и строителство на нови физкултурни салони, както и изграждането и ремонта на открити спортни площадки в училищата.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във