Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОСЛЕДНИЯТ БЮДЖЕТЕН ВАЛС НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Муравей Радев излезе от заседанието на Министерския съвет за бюджета без да потрива доволно ръце зарази това че пак се е наложил. И чистосърдечно си призна, че е орязал близо два пъти представените му от останалите министри, от Националния осигурителен институт и от Висшия съдебен съвет искания за финансиране през 2001 година. Първият блюстител на хазната заяви, че потърпевшите са проявили разбиране и им благодари, че са осъзнали намалената маневреност на министерството на финансите по отношение на разходите.


Във финансовото ведомство не крият притеснението си от това дали ще успеят да съберат бюджетните приходи през 2001 г., които в сравнение с тази са увеличени с 12.8 процента. Предвидено е разходите на хазната да нараснат с 13%, но за разлика от приходите те трудно могат да бъдат съкратени.


С намаляването на данъците бюджета се лишава от 600 млн. лв. приходи и в същото време сме поели ангажименти за по-високи разходи - за увеличаването на заплатите и за социални осигуровки, средствата за обезпечаване на заетостта и за подкрепата за социално слабите, заяви пред журналистите министърът на финансите, и допълни, че инвестиционните разходи също ще нараснат.


Муравей Радев очаква, че през следващата година във всички бюджетни ведомства ще се почувства известно напрежение. Но той смята, че то ще е здравословно. Институциите, които събират приходите щели да бъдат мотивирани да го правят по-упорито. А всички, които ги харчат трябвало да внимават с разходната част, за не превишат дефицита.


Това е последния бюджет, който правителството на Иван Костов изработва в рамките на четиригодишния си мандат. Той обаче ще трябва да докаже ефективността си в една година на парламентарни избори. Прави впечатление, че за пръв път кабинетът е впрегнал усилията си поне частично да удовлетвори социалните потребности на избирателите.


В сравнение с тази година през 2001-а разходите за социално осигуряване са увеличени с 16%, за здравеопазване със 17%, а за образование с 20.6 процента.


Средногодишната работна заплата през 2001 г. ще достигне 263 лв., което два пъти повече в сравнение с 1997 година - информира Муравей Радев. - В бюджетната система заплата ще бъде увеличена с 22% - до 251 лева. Заделени са средства за финансиране на програми за временна заетост, които ще създадат около 50 хил. работни места.


Правителството е измислило и как да усмири общините, на които вечно не им достигат средства. През следващата година субсидиите за тях ще са със 150% повече от тези, който ще изхарчат до края на 2000 година. Националното сдружение на общините не посрещна тази вест с Осанна. Кметът на Стамболийски Иван Атанасов нарече бюджет'2001 по-лош от този на отиващата си година. От националното сдружение на общините остро негодуват срещу искането на Министерството на финансите данъчните приходи на общините да се завишат с 5%, а неданъчните - с 25 на сто. Освен втори кръг разговори във финансовото министерство, ръководството на сдружението планира и среща с всички парламентарни сили.


Сред приоритетите на правителството през 2001 г. ще е финансовото осигуряване на процеса на евроинтеграция. За него и за съфинансирането на проекти по линия на предприсъединителните фондове на ЕС ще бъдат похарчени 110 млн. лв. (10 млн. лв. от тях са за организационни разходи, останалите - за инвестиции).


Предвидени са средства и за ангажиментите, поети от България по присъединяването към НАТО. Общо за отбрана и сигурност са заделени 771 млн. лв., което е с 14.6% повече от т.г. и представлява 2.8% от БВП, съобщи зам.-министър Кирил Радев.


Следващата година няма да има никакъв проблем по обслужване на външните плащания, обяви Муравей Радев (б.ред. - размерът им надхвърля 1.3 млрд. щ. долара, от които около 500 млн. щ. долара са по лихви). И допълни: имаме сериозен валутен резерв, очаквани валутни постъпления от външно финансиране и разчети за постъпления от приватизацията. До неотдавна управляващите бяха категорични, че България няма да емитира еврооблигации. През седмицата обаче те излязоха с нова формула: възможно е да почне подготовка за представителна емисия, която по всяка вероятност няма да бъде пусната до края на следващата година. Тя нямало да има толкова финансов смисъл, колкото рекламен, за постепенно завръщане на България на световните валутни пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във