Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОСЛЕДЕН ШАНС ЗА ПАРИ ОТ САПАРД

От 3 юли ще започне поредното приемане на проекти по специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз САПАРД, съобщиха от аграрното ведомство. Този път се очакват предложения за развитие на млекопроизводството, на предприятията за преработка на месо, плодове и зеленчуци. Ще се допускат и проекти в области като селския туризъм, дървопреработването и биогоривата, рибарството и аквакултурите, преработката на етерично-маслени култури, лечебните растения и други. Крайният срок е 25 юли, като това е последният голям кръг за избор на проекти. От друга страна е много важно да се постигне пълен синхрон между Министерството на финансите и Държавния фонд Земеделие, за да се получат навреме и парите от държавната субсидия. Ще припомним, че финансовата помощ ще покрива половината от одобрените инвестиционни разходи, като 75 на сто от нея се осигуряват от Европейския съюз и 25 на сто от държавния бюджет. Останалата част от инвестиционните разходи се поема от кандидатите. Наличието на необходимите средства ще се доказва чрез банково извлечение или писмо за намерение за отпускане на банков кредит.
Междувременно браншови организации настояват за промени в Наредба 16 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти. Парадоксът е, че според нея за финансиране могат да кандидатстват само предприятия, които са във втора група, тоест или са затворени, или предстои да бъдат затворени заради неизпълнение на изискванията за контрол и безопасност на храните и поради тази причина трудно биха получили банкови кредити. Докато одобрените от санитарните власти и продължаващи да работят предприятия нямат право да кандидатстват за пари от САПАРД.
До края на годината предстои да се усвоят над 30% от всички договорени средства, които са в размер на 1.1 млрд. лева. Надяваме се, че администрацията работи върху промените на Наредба 16, за да се усвоят бързо парите. Така нашите месо- и млекопреработвателни фирми ще влязат в Европейския съюз достатъчно подготвени за конкурентния общ пазар, каза за БАНКЕРЪ управителят на консултантска агенция Сибола Димитър Манов. Той допълни, че ако се даде отново възможност на фермерите да кандидатстват с проекти за покупка на земеделска техника, изоставането в усвояването на помощите по програма САПАРД, която приключва в края на тази година, ще бъде наваксано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във