Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Посягат към морската база на "Кремиковци"

Българските приватизационни разпоредби са толкова "гъвкави", че на момента просто примамват и повличат "предприемчивия" човек да ги използва в някоя комбинация и за да прибере някой и друг държавен актив. Въпреки че са минали повече от десет години от първата дата на неплатежоспособността (31 декември 2005-а) на "Кремиковци", до която го докара неговият приватизатор Валентин Захариев от гигант на българската металургия от времето на соц-а, все още има какво да се изстиска.

През тези дни се очаква да излезе решението на Върховния касационен съд, който трябва да се произнесе по поредната претенция на Захариев за собствеността върху почивната база на предприятието в Китен.

Още докато управлява “Кремиковци” АД, той със завидна комбинативност прехвърля владението на

емблематичната за нашето Черноморие почивна база

... сам на себе си.

Става дума за две 14-етажни сгради от хотелски тип със застроена площ от по 4923 кв. м всяка за една едноетажна постройка, в която са разположени кухнята, столовата и сервизните помещения - тя е разположена на 1674 кв. м, плюс над 26 дка земя, върху която са изградени бунгала. Разбира се, за да не бият на очи тези придобивки, те преминават през два етапа. Първият - чрез договор за аренда, и вторият - чрез предварителни договори за покупко-продажба. Приватизаторът на "Кремиковци" (той го придоби за 1 лев) е използвал фирма, чиито собственици да я върнат на "правилните" хора, когато му дойде времето. 

Любопитните детайли в цялата тази история са много. Те започват с това, че преди подписването на договора за аренда със софийското акционерно дружество "Аква тур 21" (на 6 април 2001-ва) от касата на комбината към морския имот са насочени сериозни средства, за да бъде той прилично ремонтиран. По данни от това време

базата е "глътнала" над 1 млн. лева

Така прясно освеженият обект е предоставен за стопанисване на частното дружество първо за една година. Сумите в този договор са определени по следната схема: за четирите летните месеца (юни, юли, август и септември) - по 20 хил. лв., а за октомври, ноември и декември - по 10 хил. лева. Следват шест анекса. Чрез тях освен удължаване на срока на договора до 2010 -а арендните вноски се "преобразуват" в харчове за "ремонти и преустройства" на вече ремонтираните сгради. С думи прости - фактурират се дейности, но в касата на “Кремиковци” не влиза нито лев.

Изборът на арендатор също е любопитен. Ако съдим по информацията в "Държавен вестник", дружеството  “Аква тур 21” е създадено само ден преди подписване на контракта - на 5 април 2001 година. По това време негов изпълнителен директор е Гергана Йорданова Тонева-Кутова. Тя подписва договора като арендатор, а за арендодателя парафа поставя Валентин Захариев. Любопитното тук е, че документът (уведомително писмо, с което в. "БАНКЕРЪ" разполага), с който се запазва името на фирмата в Търговския регистър, е подписано от съпругата на Захариев - Катя Проданова-Захариева. Това "запазване" едва ли е случайно.

Малко преди окончателното обявяване на несъстоятелността на “Кремиковци” АД (на 31 май 2010-а)

собствеността в "Аква тур 21" си отива на мястото

От 25 септември 2015-а дружеството има нов изпълнителен директор: сина на Захариев - Кирил Валентинов Захариев. А според първия публикуван списък на акционерите в края на 2012-а собствеността в него е разпределена между членовете на цялото семейство. Съпругата на Захариев - Катя Проданова-Захариева, притежава 300 акции, а синовете Кирил и Петър по 100 акции - и тези дялове формират 100% от акционерния му капитал.

Очевидно обаче условията, установени след влизането на синдиците в обявеното в несъстоятелност "Кремиковци" АД, вече не са устройвали фамилия Захариеви. При опита те да бъдат отстранени от почивната база на морето се появяват два "предварителни договора" за покупко-продажба на сградите и земята в Китен. И двата са с дата 12 август 2005 година. Според тези документи трите сгради ще сменят собственика си срещу 2.2 млн. лв., а 26-те дка земя ведно с десет бунгала е "оценена" на 800 хил. лева. Според подадения още по това време сигнал до прокуратурата оценката на морските имоти е най-малко пет пъти  по-ниска от тяхната актуална пазарна цена.

Оттук насетне започва

въртележката, наречена родно правосъдие

След като искът за задълженията на "Аква тур 21"  към "Кремиковци" АД заради неизплатени арендни вноски преминава през всички инстанции, окончателното решение по него идва едва в края на 2014 година. Според решението на Софийския апелативен съд дружеството трябва да изплати 321 201.25 лв., плюс законната лихва от 72 559.97 лв., плюс задължения към Софийския градски съд в размер на 18 902.40 лв. и към Софийския апелативен съд в размер на 9451.20 лева. Синдикът на комбината получава изпълнителен лист за тези суми, но както можем да се досетим, те така и не са изплатени. Това налага да се пристъпи към следващата фаза на процеса, в която се започва поредното дело - "Кремиковци" АД е поискало от съда да обяви "Аква тур 21" в несъстоятелност. Делото все още не е приключило. В същото време обаче неизрядният платец е предявил претенции предварителните договори за покупко-продажбата на имотите в Китен да бъдат обявени за окончателни. Тук идва въпросът как едно дружество, което не изплаща сумите, за които е осъдено, ще заплати - макар и силно "редуцираните", цени на претендираните от него имоти?!

Следващият прелюбопитен детайл от тази сага е фактът, че странно защо точно “документите”, на които се основава искането на Захариеви да бъдат признати за собственици на имота в Китен, не са регистрирани никъде. Няма записани входящи номера в деловодството на "Кремиковци" АД за нито един от подписаните контракти между комбината и "Аква тур 21". Още по-малко пък за появилите се изневиделица "предварителни договори". Нещо повече, такива документи не са описани и в протокола от 13 март 2007-а, когато е правен описът на документите, имащи отношение  към почивната база в Китен. А този протокол е подписан от тогавашния изпълнителен директор на частното дружество - Гергана Тонева-Кутева и от представител на металургичния комбинат по времето на Прамод Митал.

Сагата с ликвидацията на "Кремиковци" продължава и при следващите му собственици (под ръководството на Александър Томов), докато се стигне до окончателното му обявяване в несъстоятелност и до разпродажбата на активите на дружеството за удовлетворяване на стотиците негови кредитори - като се започне с неизплатените трудови възнаграждения на работниците, мине се през Националната агенция по приходите и се стигне до милионните дългове към фирмите - кредиторки на комбината.

С присвояването на този атрактивен имот обаче масата на несъстоятелността на практика "олеква" с милиони левове. Справка в сайтовете за недвижими имоти показва, че хотел от 900 кв. м в Китен, разположен върху терен от 1.5 дка, се търгува на цена 745 хил. евро. Всеки лесно може да пресметне колко точно е реалната цена на претендирания от Захариев имот?! Остава да разберем и какво ще кажат по този въпрос върховните магистрати?!.

Facebook logo
Бъдете с нас и във