Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Поръчка за избрани за екоминистерството

Четвърт милион отиват за... туризъм, наречен семинари

Спорният рейтинг на министерството на околната среда и водите и периодично избухващите скандали, свързани с още по- спорните решения по  наболели проблеми, очевидно са принудили хората на Нено Димов да се заемат по-целенасочено с подобряване на имиджа на ведомството. Подходящият  инструмент за реализацията на тази цел очевидно са европейските  средства, употребени  под формата на информационни кампании.

Преди дни беше обявена

обществена поръчка за над четвърт милион

Темата й  е "Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития по Оперативната програма "Околна среда 2014-2020 г.".

В заданието  е записано, че основната й цел е "организиране, логистичното и техническо обезпечаване и провеждане на събития с различен формат". Тези средства ще бъдат предназначени за организирането на  информационни  кампании, семинари, обучения, работни срещи, пресконференции и... изложби. Средствата за финансирането й са за сметка на бюджетни линии по приоритетна ос 6 "Техническа помощ"  на Оперативната програма  "Околна среда 2014-2020 г."

Единственият критерий  за технически и професионални способности на участниците в това състезание  е те да са изпълнявали минимум една  сходна с предмета на дейност  поръчка за последните три години.

Няма изискване за ограничения за това кандидатите да имат подготовка по  определени  професии. Или, казано по-просто, за  изпълнител може да бъде определена и фирма, която е  организирла семинар за... фризьорски умения  например.

Изпълнителят няма да е длъжен да посочи нито имената, нито професионалните квалификации на персонала, който ще отговаря за реализацията на поръчката.

Според условията на заданието тя ще бъде възложена на фирма, която е предложила икономически най-изгодната оферта (по критерий "най-ниска цена"). Максималната стойност на комплексната оценка, която ще може да получи всеки един от кандидатите,  е 100 точки. За  различните показатели се дават оценки, изразени чрез  брой събрани точки. Така например за "цена за услуга настаняване" мераклията да вземе този четвърт милион може да получи максимум 18 точки. За наем на зала за съответното събитие  - 25 точки, а за цената  за осигуряване на техническо оборудване -20 точки.  Що се отнася до финансовите параметри за осигуряване на транспорт, кетъринг  и други услуги, точките са съответно   седем, двадесет и десет.

Финансовите изисквания към бъдещия изпълнител също са повече от скромни - той ще трябва да  представи  гаранция за изпълнение на договора  в размер на едва  пет процента от стойността му или, казано с думи прости,  става дума за  12 500 лева.

Документи за участие в това състезание ще бъдат приемани до 3 май, а  процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите ще стане на следващия ден.

Любопитното  в тази поръчка е,  че на практика тя е предварително  "осигурена" , тъй като при нея е избрана процедурата - пряко договаряне, и то  като са  посочени и поканени да участват в нея  само четирима.

 

Кои са играчите?

 

Първото дружество е  едноличното столичното дружество с ограничена отговорност "Медия Тренд", което е собственост на Ани Александрова.  Неговата собственичка  далеч не е случайно лице. Тя е свързана с прочулия се с разследванията срещу него бивш депутат от Реформаторския блок Гроздан Караджов, който беше  привлечен като обвиняем по разследването за източване на телекома "Глобул/Теленор" през 2016 година. Сигналът беше подаден от новите собственици на компанията - норвежците от "Теленор", които я придобиха през 2013 година. Вътрешното  разследване, което те направиха,  беше  установило, че чрез фиктивни договори, сключени с 21 компании, са били присвоени близо 48 млн. лева.  Основно те били  разходи за консултантски и маркетингови услуги, за доставяне на софтуер и лицензии за него, за използване на интернет честоти, които са сключени по времето, когато "Глобул" беше собственост на гръцката OTE. "Глобул" обаче не е имало  нужда от подобни услуги, гласяха констатациите на  вътрешния одит, а според разследващите телекомът е платил по договорите, но не е получил дължимото.

Връзката между Караджов и Александрова е повече от прозрачна. Фирма "Медия Тренд" е създадена  на 17 октомври  2011-а като еднолично дружество "Колинс маркетинг" , собственост на Караджов.

В края на септември 2013-а като съдружник в него е приета Ани Александрова, а ден по-късно - на 1 октомври, Караджов  й  продава своите дялове в дружеството за 10 хил. лева. След това тя, вече като едноличен собственик на капитала, я пререгистрира с новото й име "Медия Тренд".

По същия начин под опеката на  Александрова е прехвърлено и друго дружество, собственост на семейство Караджови  - "Интерланг" ЕООД. В него тя е управител, а като собственик в момента  е  записано името на чеха  Любош Скупник. При създаването си фирмата е била собственост на съпругата на Караджов - Цецка Радева, която пък се прочу с това, че за преводаческата си дейност (чрез същата тази фирма) е спечелила обществени поръчки за над 4.7 млн. лева. Скандалът се разрази, след през 2015-а беше огласен договор, подписан с прокуратурата за превод на официални документи, но оформен като услуга за изготвяне на молби за правна помощ. Стойността на контракта според официалното обявление на сайта на Агенцията за обществени поръчки беше  1.938 млн. лв. с ДДС.  Отделно "Интерланг" е имала два контракта с Министерството на финансите, договор  с  Министерството на здравеопазването (поръчка за 288 000 лв. с ДДС), с Министерството на правосъдието (432 000 лв.) и със социалното и регионалното ведомства.

Второто поканено за участие дружество е  "Ивент Дизайн" ООД, собственост на Мария Арсова, която е съдружник в тази фирма със споменатия вече чех Любош Скупник.

Името на Арсова се свързва освен

 

с афинитета й към държавните обществени поръчки

 

така с и близкото й "сътрудничество" със  съпругата на бившия премиер Сергей Станишев - Моника. Това  стана известно, когато бяха огласени договорите на компанията, която пък беше избрана да изпълнява поръчка на "София тех парк" за организиране на събития по проект "Научно-технологичен парк". Финансирането му беше по Оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." (по времето на управлението на Станишев). Тогава стана ясно, че фирмата й -  "Ивент дизайн",  е изпълнявала  редица обществени поръчки и по времето на Николай Василев, докато той беше министър на държавната администрация. И най-вече  такива, които са били финансирани по Оперативната програма “Административен капацитет”.  В интернет лесно могат да бъдат открити десетки договори на дружеството, свързани с "обслужването" на държавни институции.

Поканена  е за участие  и фирма   "Хотел Мениджмънт консулт" ООД, собственост на Дария Хаджидимитрова и Георги Божков. Според официалното й предствяне компанията е  специализирана в обучението на служители и в управлението на проекти в туризма. Тя управлява хотел Mountain Dream в Банско. Сред проектите  на Хаджидимитрова са White Fir Valley в Банско и Разлог, парк хотел "Журналист" в "Златни пясъци"  и "Севтополис Балнео & Спа" в Павел баня.

Името и обаче се появява през 2013-а, в една информация за дните на кариерно развитие в Софийския университет, когато тя участва  на фирмения щанд на... "Интерланг" .  

От всичко казано дотук става ясно, че в обявената от Министерството на околната среда и водите  "надпревара"  три от четирите поканени фирми са свързани помежду си по някакъв начин.

Единственият играч  извън тази "орбита" е

е едноличното дружество с ограничена отговорност "Ивентър", регистрирано в апаратамент в столичния квартал "Люлин", собственост на Мария Цанкова. Очевидно Цанкова също е свързана с "преводачески услуги" и има интерес към държавните обществени поръчки, тъй като е регистрирана като изпълнител в Агенцията за обществени поръчки.

Очевидно възможностите на Оперативната програма "Околна среда 2014-2020", която по дефиниция е предназначена да подпомага  развитието на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика с ефикасно и устойчиво ползване на ресурсите, опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие  (с общ бюджет - 3.5 млрд. лв.),  от ековедомството са решили да използват умело. Но и поканените да похарчат тези европейски средства са доста прецизно подбрани.

Или, с думи прости, проучването на Българската търговско-промишлена палата сред нейните членове, което беше обявено тази седмица и в което беше посочено, че над 40 на сто от компаниите смятат, че победителят в обществените поръчки за предварително набелязан, далеч не е без основание.

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във