Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОРТОВЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ ПАК ЩЕ СИ ОБЪРКАТ ШАПКИТЕ

Изпълнителната агенция Пристанищна администрация бе създадена преди четири месеца със закон. Сега, преди да е попълнила кадровия си състав и да е заработила като хората, пак със закон се правят опити да се ограничи периметърът й. Според параграф 27, т.3 от преходните и заключителните разпоредби на проектозакона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози например министърът на транспорта и съобщенията може да възлага на пристанищните предприятия изцяло или частично функции на пристанищна администрация. Предлага се този текст да стане ал.3 на чл.113 в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата. Странна въртележка наистина, но у нас тя не става за първи път.


Казано с други думи, по свое (б.а. - или нечие) усмотрение транспортният министър ще получи възможност с един замах да възстанови старата практика, когато пристанищните шефове съвместяваха както стопански, така и държавни контролни функции. С тази малка разлика отпреди, че голяма част от кейовете и други технологични площи в най-скоро време ще бъдат отдадени на концесия на частни фирми. Следователно началникът на останалата държавна част от пристанището ще се разпорежда над злополучните частни концесионери, без да му мигне окото, и напълно законно.


При това положение на служителите от Пристанищна администрация не им остава друго, освен да си обират крушите? Но от какъв зор тогава беше създадена тя, защо правителството прие устройствения й правилник, и т.н.?


Да оставим настрана абсурда с преходни и заключителни разпоредби на един закон (автомобилен) да се допълва или изменя съвсем друг (за пристанищата). Защо обаче това става тихо и някак между другото. Министерският съвет гласува промените на 3 август - последното си заседание преди лятната ваканция. Същия ден законопроектът е изпратен до Народното събрание и парламентарният шеф Йордан Соколов подписва разпореждане той да се предостави за обсъждане на Икономическата комисия.


Ама мотивите на въпросния текст били други: да не се увеличава числеността на администрацията, да се улесни работата на агенцията, след като портовете поемели нейни функции... - обяснява юристката от транспортното министерство Красимира Мартинова. Пак според нея текстът целял да узакони и факта, че портовете са събирали държавните такси в месеците преди създаването на Пристанищна администрация, оторизирана от закона да прави това, и, в крайна сметка, всичко се правело за пред Сметната палата...


Но дори и мотивите да са такива, каква е гаранцията, че следващият транспортен министър няма да съзре зад въпросния текст нещо повече и да прехвърли на портовете всички функции на агенцията? Още повече че той му дава право да избира - изцяло или частично.

Facebook logo
Бъдете с нас и във