Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОРТФЕЙЛЪТ НА НИХАТ КАБИЛ С ПАРИТЕ ОТ ЕС ЩЕ Е ПОД КОНТРОЛ

Изграждането на разплащателната агенция и Интегрираната система за администриране и контрол, чрез които ще се усвояват средствата от еврофондовете след 2007 г., са основните ни приоритети, заяви министърът на земеделието и горите Нихат Кабил. Влизайки за втори път през парадния вход на земеделското министерство, Кабил подчерта, че е наясно какво му предстои да свърши по време на новия мандат - да навакса забавянето на информационната система за земеделските земи и на базите данни за земеделските производители, ветеринарните лекари и служби, месопреработвателните предприятия и мандрите. По неговите думи, структурни промени във ведомството на този етап не са наложителни, но ще са необходими след 2007-а, когато администрацията трябва да се адаптира към прилагането на общата селскостопанска политика. На първо време ще бъде създадена специална дирекция Анализи и прогнози, защото в преходния период ще имаме сериозна нужда да координираме цялата постъпваща информация, каза министърът.Според устройствения правилник на земеделското министерство заместниците на Кабил би следвало да са четирима. Най-тежкият ресор, с най-голям обем работа, си остава Аграрно развитие, който обхваща растениевъдство, животновъдство, както и целия комплекс от дейности при тях. Освен това той включва аграрната наука и образование и, което е много важно - вторичните разпоредители с бюджетни средства в лицето на националните служби и изпълнителните агенции. Другият заместник-министър ще отговаря за поземлените отношения, структурната политика и хидромелиорациите. За това място се спряга досегашният титуляр - Бюрхан Абазов, който се настани на него след овакантяването му от самия Кабил. Третият ресор е Европейска интеграция, а четвъртият обхваща горите. Становището на Нихат Кабил е, че би трябвало да има още един заместник-министър, който да е ангажиран изцяло с произхода, качеството и контрола на храните от животински и растителен произход. Приоритетите са ясни, опциите са добре дефинирани - каза той за БАНКЕРЪ. - Разчитам, че политическите сили в коалицията ще излъчат за заместник-министри хора професионалисти, високоотговорни и готови за работят в екип. При мониторинга през юни евроекспертите критикуваха предишния ни кабинет за неприетия закон за ветеринарномедицинската дейност, за изоставането в подготовката на разплащателната агенция, която ще разпределя средствата от европейските фондове, както и на новото законодателство, регламентиращо прилагането на общата селскостопанска политика на Европейския съюз.Междувременно в три страни членки на общността започна кампания за прозрачност при харченето на субсидиите за земеделие. В Холандия, Великобритания и Дания бяха изнесени факти за начините, по които правителствата оперират с европарите за селското стопанство. Лондонската преса оповести, че холандският министър на земеделието, природата и качеството на храните Кес Верман е получил миналата година около 190 000 евро за фермите си в Холандия и Франция. Облагодетелствани са били и големи агропредприятия и аристокрацията във Великобритания, като на някои заможни земевладелци през 2004-а са били предоставени над 500 000 британски лири. Дания се опита да внесе яснота по случая, като публикува имената на всички, които са получили субсидии. В списъка присъстваше и името на датския принц Йоахим. Оказа се също, че и съпругът на европейския комисар по земеделието Мариан Фишър Боел е получил средства от Брюксел.Във връзка с кампанията за прозрачност при усвояването на евросубсидиите репортер на БАНКЕРЪ попита Нихат Кабил дали има намерение да огласи кой и колко пари е усвоил от ЕС и у нас. Министърът отговори, че няма притеснения от такава информация, тъй като субсидиите, които се плащат по САПАРД, се контролират от Министерството на финансите, от Сметната палата, а са подложени и на постоянни одити от страна на Европейската сметна палата. Но въпреки че има данни кой колко е получил, той не би ги направил обществено достояние, защото можело да влезе в съдебен спор за правата на бенефициента. Някои се притесняват да не бъдат огласени средствата, които са получили, посочи Кабил и допълни, че винаги ще има съмнения за шуробаджанащина, за някакви нерегламентирани взаимоотношения, но за това си има компетентни органи, които правят проверки по съответния ред. А и досегашните проверки на Сметната палата не са доказали нарушения - по-скоро от там имат претенции за усъвършенстване на механизма на субсидиране. Независимо от уверенията на земеделския министър, тристранната политическа коалиция реши разпределението на средствата от еврофондовете да става под нейно наблюдение. Основна задача за Кабил сега е да се възстановят и напоителните съоръжения, пострадали от наводненията, за което ще са необходими около 31 млн. лева. По време на обиколката си в засегнатите от бедствието райони министърът предложи дейностите по предпазното въздействие на водите да се отделят от Напоителни системи и да се обособят в самостоятелна структура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във