Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Порт флот - Бургас" с първи дивидент като публично дружество

"Порт флот - Бургас", което донесе свеж черноморски полъх за БФБ през септември миналата година, ще разпредели печалбата си за миналата година. Тя е в размер на 1.293 млн. лв., а мениджърите предлагат да се изплати дивидент на акционерите на дружеството в размер на 0.01 лев на акция. 

Капиталът на дружеството е 10 000 000 акции и това означава, че 100 000 лв. ще отидат при притежателите на акции на бургаската фирма. 

Съгласно Търговския закон 10% от печалбата за миналата година, или 129 хил. лв., се разпределя, като законови резерви. Остатъкът, в размер на 1.064 млн. лв. се заделя в капиталовите резерви на дружеството.

Това разбира се, ще се случи, ако общото събрание одобри доклада за дейността на дружеството и приеме одитирания годишен финансов отчет за 2019 година.

Компанията направи вторично публично предлагане, тъй като на борсата излиза само с регистрирания си капитал, без да прави увеличение на капитала и да набере свеж капитал.

"Порт флот - Бургас" АД предлага спомагателни транспортни услуги, като влачене, буксиране на плаващи средства, извършване на маневри в пристанищата, швартовка и отшвартовка, морска буксировка, транспортиране на служебни лица, хранителни продукти и корабно оборудване. Мениджърите на дружеството продължават работата по развитието на нови дейности, свързани с разработването на услугата "морска буксировка", става ясно от отчета за дейността през миналата година.  

Фирмата работи в района на пристанище Бургас, а по изключение е извършвало дейност и в международни води. Така че за дружеството е важно развитието на външната търговия (внос-износ) и обемът на товарите и на внасяните за преработка в рафинериите нефт и нефтени продукти, които преминават през пристанище Бургас. 

Пазарът на влекачни услуги като цяло е променлив и динамичен. Сега ситуацията с коронавируса се развива бързо и практически е невъзможно да се направи надеждно измерима оценка на потенциалния финансов ефект, отбелязват мениджърите. Няма прекратени доставки на суровини и материали, необходими за работата на този етап.  

Столичното дружество "АРЗ-Холдинг 2002" е собственик на 69.21% от капитала на "Порт флот - Бургас", който беше раздържавен през януари 2003 година. Тогава бе подписан договор за продажба на целия капитал на бургаското дружество за пристанищни услуги с Агенцията за приватизация. Останалите книжа са разпределени между пенсионни и договорни фондове. 

Търговията започна при 4.04 лева за акция и след дванадесет месеца няма никаква промяна. В последната борсова сесия тези книжа струват 4.06 лева, което означава, че пазарните играчи оценяват дружестово на 40 600 000 лева.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във