Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Поне до 2032 г. няма да има такси за роуминг в ЕС

Европейския парламент и държавите членки на ЕС постигнаха споразумение по новия регламент относно роуминга. Схемата за премахване на допълнителните такси за разговори и ползване на интернет трябваше да изтече на 30 юни 2022 г., но сега срокът на споразумението бе удължен с 10 години - до 2032 година.

Това означава, че потребителите ще продължат да могат да използват мобилните си телефони, когато пътуват в чужбина в ЕС, без допълнителни такси към това, което вече плащат у дома. Освен това те ще имат право на същото качество и скорост на мобилна връзка в чужбина като у дома. Доставчиците на роуминг ще бъдат задължени да предлагат същото качество на роуминга като тези, предлагани в страната. 

Освен това потребителите ще бъдат по-добре информирани за видовете услуги, които могат да доведат до допълнителни разходи, например повикванията към номера за обслужване на клиенти, линии за техническа помощ или застрахователни дружества. Тези услуги могат да бъдат безплатни или по-евтини, когато се набират от дома, но в роуминг за тях може да се прилагат допълнителни такси.

Пътуващите ще имат достъп до спешни услуги без допълнителна такса - независимо дали чрез обаждане или текстово съобщение, включително предаване на информация за местоположението на обаждащия се. Операторите ще трябва да предоставят и информация за европейския номер за спешни повиквания 112.

Според Европейската комисия новият регламент за роуминга ще бъде от полза за европейските граждани, предприятия и оператори. Новите правила ще подобрят характеристиките на услугата „роуминг като у дома“ за гражданите, които ще могат да се ползват от същото качество на мобилната мрежа и скорост в чужбина, каквито имат и у дома. 

Операторите ще могат да продължат да предоставят услуги „роуминг като у дома“ по икономически устойчив начин. Това се дължи от една страна на факта, че новите правила включват по-ниски пределни цени на едро, т.е. максималните цени, които националният оператор плаща на оператора в чужбина за предоставянето на роуминг услуги. От друга страна, новите пределни цени на едро също така осигуряват възстановяване на разходите на посетените оператори и могат да спомогнат за по-нататъшното увеличаване на роуминг трафика.​ 

Предприятията ще се възползват от подобрена свързаност на единния пазар. Това е особено важно за разработчиците на приложения и за стартиращите предприятия, тъй като предполага, че потребителите ще могат непрекъснато да използват техните иновативни приложения и услуги, докато пътуват през граница в ЕС, без прекъсване на връзката към мрежата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във