Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Поне 86 000 работещи в София ще бъдат моментално засегнати от извънредното положение

Очакват се поне 86 000 работници в София да бъдат моментално засегнати от извънредното положение, обявено заради коронавируса. Те ще се сблъскат с моментален ефект от по-малко работа и липса на доход. Тук не включваме служителите, които работят от вкъщи – те също са непосредствено засегнати, но не губят моментално доход. Това се посочва в доклад за ефекта от COVID-19 върху икономиката на София, изготвен от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и звено "Дигитализация".

Най-тежък удар ще понесат работниците в хотелите и ресторантите, където са наети 35 000 души. Силно засегнати ще бъдат и секторите "култура" и "спорт", където работят 10 хиляди души.

Допусканията в доклада за София са за 80% удар върху хотелите, ресторантите, културата и спорта, 20% удар върху търговията, транспорта (само върху 1⁄3 от транспорта, без БДЖ, пощи и т.н.) и операциите с недвижими имоти и 10% удар върху промишлеността и строителството.

Данните показват, че средно засегнати се очертава да бъдат лицата в преработващата промишленост, строителството, търговията и транспорта. "Промишлеността все още работи, но прекъсването на веригите на доставки, както и общото свиване на търсенето на големите експортни пазари ще има негативен ефект през 2020 г.", посочват експертите.

Според анализа на Института за пазарна икономика (ИПИ), цитиран в доклада, ударът върху строителството също не е толкова силен, тъй като работата по обектите не е забранена. Голямо значение има продължителността на действащата забрана за сделки с имоти. "Това, заедно с неизбежното отлагане на инвестиционни решения, ще даде ефект през тази година", прогнозират от института.

По-сериозен е ударът върху търговията със стоки, различни от хранителните. Търговията с луксозни стоки е най-засегната, се посочва в доклада.

Що се отнася до транспорта, където са наети 68 000 души, се подчертава, че той продължава със същия интензитет, но намаляват приходите поради намалението на хората, които го ползват.

По-слабо засегнати се очаква да бъдат наетите в ИКТ сектора и занимаващите се с електроенергия, води и отпадъци.

Като цяло най-тежко ще бъдат засегнати туристическо-развлекателният бранш, както и свързаните с него транспорт и логистика. Въпреки това, според ИПИ, благодарение на големия дял на информационно-комуникационните технологии и аутсорсинга (а и на услугите като цяло) столичната икономика е относително гъвкава и има потенциал да се адаптира бързо към кризисните социално-икономически условия, за разлика от общините с по-индустриален фокус. 

По-тежка се очаква да бъде ситуацията за бизнесите, които трябва да планират работата си с месеци напред, както и за производствата, които зависят от много вериги за доставки.

 


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във