Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Получаваме 190 услуги на администрацията през смартфон

Атанас Темелков, председател на Държавна агенция "Електронно управление"

Държавна агенция "Електронно управление" представи в реално време как през мобилен смарт телефон потребителите могат да ползват регистрите, които се поддържат от различни държавни институции, да се прави справка в тях и да се подаде заявление за електронна административна услуга. Чрез облачен квалифициран електронен подпис, хората вече ще имат достъп до над 190 услуги, предоставяни от централни, областни и общински администрации, както и ще могат да извършват отдалечено подписване и плащане.

"За двете години от създаването на агенцията постигнахме не малко резултати и създадохме инструменти, с които ускорихме процеса на трансформация на администрацията," подчерта председателят на Държавна агенция "Електронно управление" Атанас Темелков по време на представянето на новата услуга.

Той поясни, че достъпът до Единния портал за електронните административни услуги, поддържан от агенцията, вече е достъпен и с персонален облачен и мобилен квалифициран електронен подпис, който може да се използва от всяка точка на света с достъп до интернет, а електронната идентификацията вече ще става лесно и достъпно през мобилно смарт устройство.  

До 2023 г. услугите за гражданите и бизнеса трябва да имат централизиран достъп по електронен път до над 850 електронни услуги, поясни целта на нововъведението Темелков. По време на събитието присъстваха представители на БОРИКА АД и "Евротръст Технолъджис" АД, които са единствените засега две български компании партньори на услугата за идентификация и достъпване до различни е-услуги чрез защитено мобилно приложение с квалифициран електронен подпис.

Темелков изложи данни от последното проучване на "Галъп Интернешъл" на обществените нагласи по отношение на електронното управление у нас, показващи, че 75 на сто от участвалите в допитването не са използвали електронни услуги, въпреки че над 5.5 млн. граждани използват мобилен интернет. "Достъпването на е-услуги и подписването на документи с облачен квалифициран електронен подпис ще улесни всеки гражданин в работата с администрацията. Създават се условия за сигурна идентификация и единен начин за достъп до услугите, предоставяни от различните институции. Това решение значително ще оптимизира разходите на държавата и бизнеса за създаване, поддържане и използване на средства за електронна идентификация," отбеляза председателят на Държавната агенция "Електронно управление".

Близо 19 000 са регистрираните потребители в Системата за електронно връчване гражданите, които вече могат да взаимодействат изцяло цифрово с администрациите. Хартиеният обмен между администрациите е премахнат в национален мащаб между всички административни структури като 1000 от тях обменят документи изцяло електронно. По думите на Темелков това е първата успешно приложена мярка за ограничаване на хартиената администрация. Той поясни, че средномесечният документооборот на една централна администрация с други институции достига близо 2 300 писма. Всички те вече се обменят по електронен път, а с преустановяването на хартиения обмен времето за регистрацията на един документ и връщането на отговор се скъсява близо 6 пъти.

"Уникалното, което се случи в България е повод за гордост и на нашата компания, на Евротръст, и на колегите. В България се разработи тази уникална нова технология, която е известна под името облачен КЕП. Това е законово регулиран механизъм, инструмент, с който едно лице може първо да се идентифицира, второ да подпише всякакъв документ, трето да се добавят и други удостоверителни услуги и всичко да става от телефона," отбеляза предимствата за гражданите от този сигурен и модерен инструмент, позволяващ им да се идентифицират и да подписват документи навсякъде и по всяко време Георги Димитров, член на Управилния съвет на "Евротръст Технолъджис" АД.

Атанас Темелков подчерта важността на обратната връзка от гражданите и бизнеса при използване на електронните административни услуги и заяви готовност да получи предложения за подобряване на работата на администрацията. Електронната идентификация осигурява сигурност при електронните транзакции, улеснява предоставянето на административни услуги и достъпа до трансгранични онлайн услуги. Достъпването до различни електронни услуги чрез защитено мобилно приложение за квалифициран електронен подпис ще бъде достъпно за 4 месеца опитна експлоатация като се предвижда увеличаване на броя на справките и услугите, както и включването на КАТ, НАП и НЗОК.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във