Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОЛОВИНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ В ЧЕРНИЯ СПИСЪК?

От 2 хил. до 20 хил. лв. са санкциите по Гражданска отговорностКато фиктивни определиха голяма част от застрахователите проверките, които направи Комисията за финансов надзор (КФН) през януари и февруари. Те трябваше да установят нарушенията при продажбата на полици за Гражданска отговорност на притежателите на МПС. Според хората от бранша остават ненаказани фрапиращи случаи на превишаване на нормативно определените за реклама разходи на някои компании за сметка на далеч по-слаби нарушения. Една част от запитаните застрахователни специалисти не са сигурни дали проверките в дружествата са извършвани еднакво безпристрастно и дали проверяващите не са били по-благосклонни към някои от тях. Рекламата трябва да бъде в поносими размери, да се рекламира качеството на продукта, а не отстъпките, които компанията предлага - коментира за в. БАНКЕРЪ Румен Янчев, изпълнителен директор на ЗПАД Булстрад. - За мен решението на проблема е тази застраховка да има много висок обхват и понеже това не се получи, вината не е в застрахователите - уточни Янчев. - Те нямат механизъм, с който да принудят водачите на МПС да се застраховат. А има Закон за задължителното застраховане. И в такъв случай държавният орган в лицето на КФН не си е на мястото, след като позволява да има нередовни платци. Необходимо е да се въведе принудителна мярка за събиране на застраховката. А парите от налаганите глоби могат да се акумулират и част от тях да отиват за принудителна застраховка, а друга част - в гаранционния фонд или направо в бюджета.Комисията за финансов надзор се закани, че е твърде вероятно да се стигне и до отнемане на лицензи, когато става дума за груби и системни нарушения от страна на застрахователните компании. Само осем от общо 18-те компании, предлагащи застраховката, не са нарушили законовите разпоредби - установи проверката на КФН. Те са ЗПАД Булстрад, ЗК Булинс, ЗАД Енергия, ЗАД Левски Спартак, Общинска застрахователна компания, ЗПАД Алианц България, ЗАД Армеец, МЗК Евро Инс и QBE. В действията на всички останали са открити нарушения на заповедите, издадени от КФН, или нарушения на общите условия, тарифите и застрахователно-техническите планове. Актове за нарушение на заповедта за минималните премии на застраховка Гражданска отговорност са получили ЗК Орел АД, МЗК Европа и ЗАД Виктория. Предстои връчване на подобни актове на още пет застрахователни дружества. В няколко компании, една от които е Юпитер, се правят пълни проверки. За административни нарушения през 2003 г. са съставени 14 акта. За времето от началото 2004 г. са констатирани само две нарушения, но проверките продължават. Издадени са и наказателни постановления. Най-сериозните нарушения са при надхвърляне на максимално възможните разходи за реклама, аквизационни разходи и др., разрешени от заповедта на КФН (28% от премията, набрана от тази застраховка). Средствата, според проверяващите, са изразходвани за многобройните бонуси и подаръци, които бяха рекламирани заедно със застраховката. Установено е 100% превишаване на допустимите разходи. Така на практика е направен дъмпинг на минималните премии и са накърнени останалите 72%, от които се натрупват резерви за бъдещи обезщетения. Това е грубо нарушаване на Закона за застраховането, защото излага на риск не само отделните компании, но и целия пазар. По отношение на застрахователно-техническите планове и на тарифите отклоненията са строго специфични и няма нито едно нарушение. КНФ е на мнение, че доскоро не е налаган сериозен надзор над застрахователния сектор. За това свидетелстват изнесените цифри за направени проверки. През 1999 г. те са 29; 2000 г. - 3; 2001 г. - 10; 2002 г. - 15, и през 2003 г. - 3 проверки. Занапред проверките ще бъдат перманентни. Застрахователите нарушители на законовите разпоредби ще обжалват актовете в тридневен срок от получаването им.КФН има определени забележки и по отношение на работата на гаранционния фонд Задължително застраховане, където има констатирани нарушения. В комисията са предприети мерки за обсъждането и приемането на проектобюджета и структурата на фонда.Нерешените проблеми по начина на сключване на застраховката Гражданска отговорност ще бъдат обнародвани в новия Кодекс за застраховането, който предстои да бъде разработен и приет до края на 2004 година.Управителният съвет на Асоциацията на българските застрахователи светкавично изпрати писмо до КФН с предложение за създаване на обща група от специалисти, която съвместно с надзора да разработи проект за промяна на механизма, по който се предлага застраховката Гражданска отговорност. До средата на 2004 г. тази работна група трябва да е готова с промените по Гражданска отговорност, които да залегнат в новия Кодекс за застраховането - обясни за в. БАНКЕРЪ Максим Сираков от УС на АБЗ. Така през тази година на всяка цена трябва да влезе в сила новата методика за определяне на реда и начина на сключване на тази застраховка - допълни Венислав Йотов, председател на АБЗ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във