Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Половината от фирмите предават използваната хартия за рециклиране

Хартията - боклук №1! Тя е навсякъде.

Почти половината фирми (46%) предават хартията, която са използвали, за рециклиране,  показва проучване на Офисмарт, която събира безплатно отпадъци за рециклиране от компании. Въпреки това потенциалът за вторично използване на ресурсите и преработката им е по-голям. Притеснителен е фактът, че 54% от офисите изхвърлят хартията си, а близо 60% от фирмите не знаят, че освен хартията, на рециклиране подлежат и други офис консумативи, като маркерите, например.

Добрата новина е, че почти всички, участвали в анкетата, са готови да дадат хартията си за рециклиране, ако преди това е минала през шредер (48%) или имат договор и гаранции за конфиденциалност от събиращата организация (46%). Но, опазването на личните данни е приоритет на всички компании и затова е важно те да изискват от фирмите, които събират отпадъците им гаранция, как се унищожават те.

Офисмарт събира за рециклиране офсетова хартия, необработена или шредирана. Разбира се, изисква се и определено усилие преди предаването й за последващата обработка. Добре е хартията да бъде без телчета, тиксо и други покрития и лакове, събира се в чували или кашони за копирна хартия. Срещу събраната хартия компаниите получават ваучери за покупка на офис консумативи или подаръчни комплекти от рециклирана хартия.

Загубите за обществото и природата от това че все още не достатъчно се рециклира у нас, са значителни. По данни на БНБ в страната се подписват близо 1 500 000 кредита годишно. Ако всеки от тях е средно по 140 страници документация за двете страни, това означава 210 000 000 страници или 12 500 мъртви дървета, ако не се рециклира хартията само в този сектор.

Анкетата е проведена в периода октомври - ноември тази година сред клиенти на компанията и членове на Българската асоциация за управление на хора.

Хартията, въпреки масовото навлизане на компютрите, безспорно е най-масово използвания материал. Тя намира приложение в бита, в промишлеността и т.н. Създаването й е една от най-важните иновации в живота на човека - тя помогна за "масовизирането" на знанието - всякакъв вид литература достига до все по-широк кръг читатели.  

Масовото й използване обаче създава и проблем с осигуряването на достатъчно суровина за нейното производство. От създаването й до днес са използвани суровини за производство на хартия са били памук, слама, отпадъци от захарна тръстика, лен, бамбук, дърво, коноп и т.н.

Основните суровини, които се използват за производството на хартия, са първични (най-вече дървесина), и вторични суровини - рециклируеми хартиени отпадъци. Възможно е и използването на отпадъчна дървесина, която не е подходяща за други цели.

Разбира се, всеки път, когато хартията преминава през процеса на рециклиране, хартиените влакна се разпадат и качеството на хартията се влошава. Други фактори, които намаляват качеството на рециклираната хартия, са: мастилото, с което пишете или отпечатвате на хартия, и гланцирано покритие от всякакъв вид. Но нискокачествената рециклирана хартия също има своето приложение. Тя се използва за продукти, които изискват по-ниско качество на хартията или се смесват с нова хартия, за да се повиши качеството ѝ.

Един от етапите на процеса на рециклиране на хартия е избелване, което има за цел да възстанови на хартията "белия" цвят и да позволи да послужи като ефективна повърхност за писане и печат. Процесът на избелване обаче има и своите негативи - извършва се от различни химикали (хлор в повечето случаи), които замърсяват въздуха и почвата и могат да причинят рак.

Facebook logo
Бъдете с нас и във